Група от единадесет съдии и прокурори от Германия, Франция, Нидерландия, Португалия, Италия, Испания и Естония са на едноседмично работно посещение в РАЙОНЕН СЪД – ПЛОВДИВ от днес 03.10.2022 г. Чуждестранните гости са в България в рамките на Програмата за обмен на Европейската мрежа за съдебно обучение и са приети от Националния институт на правосъдието.

Основна цел на визитата им е подобряване на практическите познания по отношение на други съдебни системи, включително правото на ЕС и законодателството в областта на човешките права, чрез преки контакти, обмен на мнения и опит между съдии и прокурори от различни държави – членки на ЕС.

В първия ден от посещението си гостите бяха посрещнати от Председателя на Районен съд – Пловдив – г-н Иван Калибацев, който приветства своите колеги с добре дошли и представи пред тях работата и дейността на институцията, запозна ги със спецификата в организацията на работа, видовете разглеждани дела и натовареността в РС – Пловдив. След това магистратите проведоха работна среща и със съдии от РС – Пловдив, с цел обмяна на опит, знания и добри практики.

По време на 5-дневното си посещение чуждестранните магистрати ще имат възможност да присъстват и наблюдават съдебни заседания в Районен съд - Пловдив, свързани с разглеждането на наказателни и граждански дела. Също така ще посетят и ще се срещнат със съдии от Административен съд – Пловдив и Окръжен съд – Пловдив. Планирана е визита и в Районна прокуратура – гр.Пловдив.

Паралелната програма включва запознаване със забележителностите на гр.Пловдив – посещение на Градската художествена галерия, Епископската Базилика на Филипопол, Старият град и посещение на Бачковския манастир.