Община Пловдив е пуснала възлагателно писмо към „ИСА – 2000” за проектирането на пробива под Водната палата. Към фирмата вече тече 60-дневният срок, в който те трябва да преработят проекта и да го внесат в Общината.

Към писмото от градските власти са изкарали всички становища, които са изработени в това число и трафик анализ. В него се дават основните насоки за организация на движението по времето на ремонта, както и становището на КАТ.  Очаква се докато трае изграждането му мостът на Панаира да бъде затворен – за около година.

 По думите на зам.-кмета Пламен Райчев до август проектът на фирмата трябва да е готов, като до края на месеца той да е одобрен и да получи строителни разрешение.  Реалистичен сценарий е изграждането на кръстовището на две нива да започне на 1 септември и да продължи 12 календарни месеца.  Самият срок по договор е по-дълъг – 583 дни от подписването на договора.

Сумата по договора е 9 269 600 лева с ДДС. Строителната компания на Юлиян Инджов ще извършва строително-монтажните дейности, като те са наели и подизпълнител в лицето на проектантската къща „Биас – М” от София. Те трябва да преработят проекта на „Вектор бул” от 2013 година, за който Община Пловдив плати. Изпълнителят на проекта ще трябва да направи пробив с общата дължина е 540 метра, от която 49 метра подлез. 

Гаранцията, която дава „ИСА – 2000” за пробива е 12 години, както на конструкцията,така и за пътя. По 10 години са гаранционните условия за ВиК и електрическата мрежа.