Сериозен дефицит се очертава в бюджета на Община Пловдив към края на годината. Отчетът на бюджета към октомври показва, че при заложени 157 млн. лева местни приходи са събрани едва 109 млн. лева.   На базата на събраните данъци общинските финансисти са направили прогноза, че в най-добри случай до края на 2020 година ще се съберат 138,9 млн. лева. 

Дупката идва от несъбрани данъци и такси, както и от стопанските приходи на Община Пловдив. От данъците се очаква да бъде изпълнен единствено налога данък придобиване, който бе вдигнат от 2,5% на 3% и бе заложен за 23 млн. лева. Огромно неизпълнение има за данъците за МПС, сгради и такса смет. Едва 50% са се събрали и от приходите от собствени дейности от 19 млн. заложени –само 10 млн., събрани до октомври. Глобите и санкциите от заложни 6,5 мл. лева са постъпили 3,5 млн. лева. Това е при обща рамка от 400 млн. лева, в които пари влизат делегираните от държавата дейности, както и средствата от 37 млн. лева за стадионите.

Поради това Община Пловдив ще съкрати и съществено разходите си. При заложени 402 млн. левa разходи, на края на годината ще се отчетат около 360 млн. лева. Голяма чат от тези 40 млн. лева обаче ще бъдат трансфери за следващата година за проекти, които още не са били финансирани, като стадионите на Ботев и Локо. Предвижда се дупката от 16 млн. лева да е за сметка на капиталовите разходи, които да спаднат до 18 млн. лева.

Тепърва ще се определи и кои обекти ще бъдат отрязани от предвидените за ремонт, като това ще се случи накрая на годината, когато стане ясно действителното състояние на бюджета.

Градските финансисти се надяват в следващите два месеца да влязат в хазната 29 млн. лева от данъци и такси. Ако това не се случи, то дефицитът в общинския бюджет ще е още по-голям.  Това се случва и на фона намеренията на градските власти да теглят 120 млн. лева кредитна линия. До този момент Община Пловдив е направила първата крачка за теглене на 29 млн. лева заем за съфинансиране по водния проект.