През последните седмици в Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) ежедневно се обаждат загрижени граждани, намерили малки птичета. При разговор със сигналоподателите или отивайка на място експертите най-често установяват, че това са наскоро излюпени екземпляри, които са в добро здраве, но са паднали от гнездата си при първите си опити да се научат да летят.

Обикновено става дума за екземпляри от вида горска ушата сова (Asio otus), чиято популация в градовете последните години се увеличава, тъй като градините, парковете, крайречната растителност и зелените междублокови пространства предоставят благоприятни условия за живот и гнездене.

Експертите на институцията обръщат внимание, че не всяка намерена птица е бедстваща. В случаите, когато няма видими белези на нараняване като например наличие на кръв, счупване и др. правилният начин за реакция е птицата да се постави върху клон на дърво, на покрив на сграда или върху ограда в района, в който е намерена. Обикновено родителите им ги откриват и продължават да се грижат за тях.

В болшинството от случаите, когато птиците се насочат към РИОСВ – Пловдив, те биват изпращани в Спасителния център за диви животни в Стара Загора. Когато нямат нужда от ветеринарна намеса, те просто се обгрижват от специалистите на „Зелени Балкани“, докато поотраснат и бъдат пуснати в природата. Това обаче намалява шанса на пернатите да се адаптират към свободния живот и да оцелеят в природата и в крайна сметка често се оказва, че в стремежа си да помогне, човек нанася вреда върху животните.

За улеснение на гражданите, екоинспекцията е публикувала в сайта си секция с най-често срещаните въпроси, свързани с реакция при намерени защитени видове птици и други животни и техните отговори: https://plovdiv.riosv.com/files/file/BIO/SIGNALI.doc