От 4 до 10 януари над 1065 души са останали без работа в Пловдив и областта. На пръв поглед това показва огромен ръст на безработицата в първата статистическа седмица от 2021, официално включена в статистиката на Агенцията по заетостта. 

На първи място данните изглеждат твърде смущаващо, тъй като представят само т.н. "официална статистика", което автоматично значи, че освободените в началото на годината са значително повече. Причините за това са, че не всички от безработните се регистрират в бюрото по труда - дали защото не подлежат на парично обезщетение, дали по други причини като работа в сивия сектор. 

Скокът обаче идва веднага след празниците, след като поне две седмици имаме изкуствено занижени данни за безработицата. Така например за последните две седмици от 21 декември до 3 януари има едва 459 регистрирани на борсата. През първите две седмици на декември пък имаме общо 1130 или почти колкото за първата седмица на 2021. Последният пик с аналогична висока безработица е в седмицата между 29 ноемрви до 6 декември, когато новите безработни са били 1158. 

Именно поради тази причина все още не може да се направи твърд анализ дали през януари много хора ще останат без работа или причините са пика са нищо повече от отпуските покрай коледните и новогодишните празници, което реално пречи служителят да бъде освободен. Едно обаче е сигурно по-високи стойности на безработицата в област Пловдив са регистрирани само в началото на пандемията в края на март и през април.

По-сериозният проблем е, че броят на постъпилите на работа се остава много нисък. За седмицата от 4 до 10 януари - първата работна на 2021 има 240 новонаети. За предходните две празнични седмици има общо 200 наети, а в първите две 493. Това показва устойчива тенденция за спад на заетостта и все по-широко отворена "ножица" между броя на новобеработните и наетите. Подобни данни се забелязваха отново в началото на пандемията, но после имаше стабилизация и дори наетите изпревариха броя на безработните. 

На национално ниво също има голям скок на безработицата, като за първите дни на 2021 са регистрирани нови 15 731 души, които са загубили работата си. Едва 3346 са наетите от бюрата по труда. 

Все още се очакват данни за това как пандемията се отрази на заплатите в последните месеци от 2020. Ако заплатите са паднали под средно 1200, това ще значи, че имаме нов удар по трудовия пазар. Определено обаче вече отчетливо се виждат браншовете, които са пострадали най-много, като сред тях са сектор "Туризъм", заведенията, всички заети в сектор култура, частните образователни и езикови школи и др. 

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 32.0%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 15.8% и „Транспорт, складиране и пощи“ – 7.6%.