Работник в „Чистота” осъди общинското предприятие след като нарани ръката си на преса при трудова злополука. До инцидента се стига след като при извършване на ежедневни задължения по време на работа през есента на 2019 година, мъжът неволно задейства пресовъчен механизъм на сметовоз.

Злополуката се случила сутринта на 20 ноември. След събиране на чували листа и изхвърлянето им в коша, 35 - годишния работник се качил на степенката на камиона и се хванал с лявата ръка за пресата. Неволно закачил ръчката, с която я задействал, тя тръгнала и му затиснала лявата ръка.

В следствие на злополуката, работникът бил с премазана китка и длан и прекъснати сухожилия на два от пръстите на ръката. Травма била констатирана и в областта на лакътя. Въпреки, че не било констатирано осакатяване, мъжът е загубил възможността си за захват и костта е зараснала накриво в следствие на възпаление.

След три хоспитализации и последващи операции, възстановяването на работника продължава повече от шест месеца. На мъжа е издадено и телково решение за една година, в което е посочено трайно намалена трудоспособност на 50%. В следствие на това, трудовото правоотношение на пострадалия с ОП „Чистота” е прекратено, поради невъзможност на работника да изпълнявана възложената му работа, предвид Експертното решение.

След трудовата злополука, на 35 – годишния мъж са изплатени 26 400 лева, като застрахователно обезщетение. Той обаче решава да съди общинското предприятие за сумата от 50 000 лева. След разглеждане на всички детайли по инцидента, доказателствата и медицинските експертизи, Районен съд Пловдив взима решение, че справедливият размер на дължимото обезщетение е 70 000 лева. С оглед на небрежността от страна на работника, за това че е пренебрегнал проведените начални и периодични инструктажи за безопасност при работа и основни технологични правила, то е редуцирано до 50%. Съдът е мотивиран от това, че работникът носи половината от вината за злополуката, с което намаля сумата на 35 000 лева. Така общинското предприятие има да заплати на работника още 8540 лева.

След оспорване на решението на Районен съд от страна на работника, магистратите от Окръжен съд потвърждават тяхното решението и ОП „Чистота” остава да заплати на пострадалия сумата от 8540 лева заедно със законната лихва върху нея, считано от датата на увреждането до окончателното плащане.

Снимка: Архив