Три нови квартала ще изникнат в близките години в Пловдив. С тях на практика ще се затвори разширението на града, тъй като това ще е пределът на урбанизираната територия на Общината, предвид ограниченията от „Родопи” и „Марица”.

Единият от кварталите вече се разраства и разширява в карето между река Марица,  бул. „България” и „Пазарджишко шосе”, 6 км и езиковите гимназии – северно от Гребната база. Първият комплекс там бе „Марица – Гардънс”, а строителни фирми постоянно обявяват нови проекти там.

В новия Общ устройствен план на града зоната е изцяло процедиран. Улиците са разчертани, местата за училища и детски градини определени, параметрите на строителството са ясни. Покрай бул. „България” и „Пазарджишко шосе” ще се позволява високо и интензивно строителство. Там зоната е с показатели СМФ – 60% застрояване, 18 метра височина, 30% озеленяване и Кинт 2,5.

Навътре обаче показателите на квартала ще са с ЖМ и ЖМ1 – 60% застрояване, 40% озеленяване, височина между 7 и 10 метра, с Кинт 1,2. Има 4 парцела за образование, както и два за здравни грижи, две са местата за обществено озеленяване и направата на паркове.

Новите тенденции в Пловдив: Еднофамилни къщи никнат върху десетки декари в крайните кварталиЗа последните три месеца са подадени над 20 заявления за промяна на ПУП-ве в различни зони на града

За разлика от новия северен квартал на Пловдив, не толкова подробно са описани южните и западни квартали. Там единствено са дадени градоустройствените показатели ЖМ2 – 40% застрояване, 50% озеленяване височина между 7 и 10 метра, Кинт 0.8. Минималната големина на всяко УПИ трябва е 600 кв.м.

Това означава, че в местностите Гуджуците, Терзиите – земите между Прослав и Коматево, незастроените имоти южно от Остромила и Беломорски, както и край Овощарския институт, ще бъдат квартали с ниско строителство и голямо озеленяване.

Въпросните квартали обаче са блокирани в новия ОУП.  Те са дадени за устройване с цялостен подробен устройствен план на зоната. С други думи, докато от Общината не направят подобрен план на кварталите – улици, паркове, терени за образование и други, никой собственик няма да може да промени статута на имота си, който в момента е земеделска земя. Срокът  на блокирането е поне 5 години.

По време на обсъждането на ОУП в местния парламент главният архитект Димитър Ахрянов заяви, че е имало огромен натиск от инвеститори южните и западните квартали да бъдат пуснати свободно. Това щеше да доведе до безразборно строителство между стари и нови устройствени планове, а резултатът щеше да е поредното презастрояване и превръщане на зоните по подобие на Остромила, където има всякакъв контраст от жилищни сгради.

Във въпросните зони в момента има един важен проект, който е на район „Западен”. Той е за пътна връзка между Коматево и Прослав, който ще минава именно през местностите Терзиите и Гуджуците.  Проектът за пътя е готов, както и парцеларния план, като може да се започнат и отчуждителни процедури.  Именно това трасе ще е основополагащо за бъдещето развитие на зоната. Тя пък трябва е еталон за луксозни жилищни квартали.