Масовото преотреждане на паркове и тяхното застрояване е проблем, който се наблюдава на много места в страната, но през последните десетилетия тази практика свежда зелените площи на Пловдив под критичния минимум.

За съжаление обаче, това се отразява крайно негативно върху здравето и качеството на живот на жителите на града - най-уязвими, сред които са децата, възрастните хора и хронично болните. И колкото повече нови сгради изникват, толкова по-актуален става въпросът как да се гарантира опазването на „белите дробове“ на града, тъй като дългосрочният ефект от всичко това е трайното влошаване на екологичната картина, увеличаването на запрашеността и покачването на шумовото замърсяване.

Лошото наследство на града, за което всеки шушука

Бомбата е заложена още през 2007 г., когато Общинският съвет при кмета Чомаков прие Общ устройствен план на града без правила за неговото прилагане, с което стимулира хаоса в строителството.

От тогава до сега са продадени, спазарени или направо „подарени“ за частни нужди огромен брой общински терени. В същото време зелените площи в града се вече се броят на пръсти, като най-безобразно части от тези зони се превръщат в  паркинги, кафенета и други „необходими“ обекти, като това на практика ограничава хората от възможността да ги използват по предназначение - за отдих и рекреация.

Презастрояване има дори в „Западен“, а бетонът застрашава Гребната база

Според последните данни на Националния статистически институт през първото тримесечие на годината в Пловдив е започнало строителството на 713 апартаменти и еднофамилни къщи, което е ръст с над 84% на годишна база. Големият проблем на града обаче е, че на огромен натиск е подложен най-силно районът около Гребната база, който е „белия дроб“ и спортното сърце на Пловдив.

Ето защо в момента най-важната задача пред общинската администрация е тази територия да бъде опазена на всяка цена. В противен случай гражданското общество ще го направи със сигурност!

Гласът на експертите

Истината е, че строителството не може да се забрани, но може и трябва да се одобри такъв устройствен план, който да бъде изготвен на база широко обществено обсъждане и с участието на експерти, рецензенти и граждани. Според арх. Делчев, който е водещ архитект по актуализацията ОУП на Пловдив, градът все още е далеч от постигането на необходимите зелени площи, но и малкото останали такива могат да бъдат съхранени чрез отреждането им за зеленина в ОУП.

Предстои да видим развръзката, а поуката занапред може да е една – всяко едно управленско действие трябва да бъде изключително добре обмислено.

Ясно е, че градът е затрупан с казуси, сред които частни терени, съсобственост с други инвеститори, липса на адекватно планиране. Само че пловдивчани са тези, които трябва да се поставят на първо място и задачата е да не се завещават други подобни злини на децата ни.