В Пловдив ще бъде изграден общински хоспис, в който ще се предлага продължителна и палиативна грижа за нуждаещи се. Това е един от акцентите, залегнали в проекта за Здравна стратегия на Община Пловдив за периода 2021 – 2030 г., който бе представен за обсъждане днес.

Една от идеите е хосписът да бъде разкрит в сградата на бившата Белодробна болница, която от години пустее. „Локацията е изключително подходяща – сградата е в края на града, достъпна е, с уникален парк“, посочи директоръ на дирекция „Здравеопазване“ д-р Калин Калинов. Той обясни, че за Белодробна болница се обсъждат и други идеи, като например да бъде превърната в център за пациенти с пост COVID синдром. Община Повдив е заснела кратък филм за уникалната сграда, с който ще се търси начин за финансиране.

Идеята за общински хоспис бе подкрепена от всички присъстващи – здравни работници, общински съветници, представители на Български лекарски съюз, БЧК и академичната общност. Повечето от тях обаче поставиха два въпроса – за финансирането и обезпечаването с кадри.

„Трябва много ясно да бъде дефинирано откъде ще дойде финансирането за една такава услуга. Трябва да се предвидят поне 5 източника. Ще препоръчам да се вземе моделът от Кърджали, който е изключително успешен“, каза председатеят на Областния съвет на БЧК Таня Георгиева.

Освен финансиране от бюждета на общината, присъстващите в залата посъветваха да се помисли и да публично-частно партньорство.

Проф. Любима Деспотова, която е инициатор на идеята за изграждане на общински хоспис, увери, че няма да е трудно да се намерят и кадри, и финансиране. „Въпросът е да знаем какво трябва да направим, как да го направим и на кои врати да почукаме. А и ще имаме подкрепата на няколко международни организации“, заяви председателят на Българското дружество за продължителни грижи и палиативна медицина.

Изграждане на общински център за детско здраве, създаване на фонд за подпомагане на млади кадри, репродуктивните проблеми и превенцията на здравето също са застъпени в новата Здравна стратегия.

„Един от проблемите е кадровото обезпечаване в общинското здравеопазване. COVID епидемията показа по най-достоверен начин този дефицит. Освен че липдсват кадри, много от колегите са в напреднала възраст и по здравословни причини отстъпиха от предния фронт. И той оредя през тези три вълни. Затова е изключително добра идеята за изграждането на един фонд, който да обезпечи със стипендии младите колеги, които след завършването си желаят да работят в системата на общинското здравеопазване. И да подпомогнем след това и тяхната специализация“, отбеляза д-р Калинов.

Изключително наболял е и проблемът с липсата на педиатри в града. „Имаме една отлична Педиатрична клиника към УМБАЛ „Свети Георги“, но тя не е достатъчна. Нямаме педиатри в доболничната помощ. 90 процента от тях са в пенсионна възраст. Какво правим след 5-6 години, кой ще се грижи за нашите деца“, попита д-р Калинов.

Педиатърът д-р Иглика Казанджиева също подкрепи разкриването на педиатрчен център за комплексна извънболнична помощ за деца и подрастващи. Но постави въпроса какво точно ще включва той. „Ние сме длъжници в областта на педиатричното здраве, на едно от водещите места сме по детска смъртност. В този център трябва да има сътрудничество между всички структури, касаещи детското здравеопазване“, обясни специалистът. Тя разказа, че често в спешните кабинети се случва да дойдат деца само с акт на раждане и лекарите не разполагат с каквато и да е информация за тяхното здравословно състояние, съпътстващи заболявания. Затова предложението й е да се създаде електронна система за информация за всяко едно дете.

Д-р Калинов пък обясни, че идеята за подобен център е трябвало да бъде реализирана още преди години. Пустеещи помещения в ДКЦ 2 са били ремонтирани и реално е бил изграден общински педиатричен център – със самостоятелен рентгенов апарат, лаборатория, приемникабинети. Епидемията обаче е осуетила плановете и се е наложило той да бъде преобразуван в COVID център. „Подсигурили сме и необходимия екип от педиатри. Разговаряли сме с Детска клиника на УМБАЛ „Св. Георги“. Трябва да излезем с предложение и към здравното министерство за промени в училищното здравеопазване“, допълни д-р Калинов.