Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) извърши 2330 проверки в обекти за търговия на дребно и заведения за обществено хранене от 29 май до 02 юни по време на официалния контрол в цялата страна.

Проверките са по планов контрол, по сигнали и жалби, както и тематични, уточняват от БАБХ. Издадени са 15 акта за административно нарушение и 134 предписания.

Инспекторите от отделите „Контрол на храни“ към Областните дирекции по безопасност на храните насочиха за унищожаване 1150 кг храни от животински и неживотински произход.

Основните констатирани несъответствия са предлагане на храни с изтекъл срок на годност, без документи за произход, без етикет на български език.