12 хиляди лева глоба отнесе складова база за съхранение и разфасовка на млечни продукти край Пловдив. Наказанието идва след проверка от страна на БАБХ и „Икономическа полиция” в дружеството, което се намира в Брани поле.

В края на януари тази година инспектори нахлули в складовата база на „Нигал 7”. По време на проверката било открито 72 кутии по 8 килограма сирене, чиито срок на годност е бил изтекъл 15 дни преди проверката на БАБХ.

В хода на проверката било констатирано също, че нарушението е извършено повторно, в едногодишен срок от влизане в сила на наказателно постановление, с което на фирма "Нигал 7" е наложено наказание за същото по вид нарушение.

Последвал нов акт, а след законовия срок на дружеството било връчено наказателно постановление. Санкцията за фирмата била 12 хиляди лева.

Недоволни от глобата, собствениците на дружеството, атакували постановлението в Районен съд. Според тях то е незаконно и неправилно, настоявайки да бъде отменено.

Магистратите обаче порязаха щенията на фирмата и потвърдиха санкцията. Според Районен съд действително е допуснато нарушение на закона за храните.

„Срокът за годност е един от критериите дали храната не е опасна за човешкото здраве. По тези съображения няма необходимост наказващият орган да въвежда критериите, въз основа на които приема, че храната е негодна, тъй като такова обстоятелство не се и твърди в обжалваното наказателно постановление, напротив, твърди се, че храната е опасна за човешкото здраве”, се казва в част от мотивите на съда.

Според наредбата за подобно нарушение законодателят предвижда имуществена санкция в размер от 4000 до 6000 лева. Когато обаче, лице извърши същото нарушение повторно в рамките на три години, то глобата е в троен размер. В случая наложената на фирмата санкция е в размер на 12 000 лева, което отговаря на изискванията на закона.

Решението на Районен съд не е окончателно. То подлежи на обжалване пред Административен съд.