Българска агенция по безопасност на храните отне разрешението на пловдивска агроаптека да продава препарат против болести по растенията. Фирмата обаче  изправи пред съда решението на изпълнителни директор на БАБХ, научи TrafficNews.

В основата на съдебния спор е административен акт, с който се отнема издадено през 2016г. разрешение за търговия с фунгицидът „КУАДРИС НОВ СК“. Агро аптеката, регистриран на фирмата „ОАК-ИНТЕРАГРО-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД в Пловдив, внасяла продуктът от Франция, а след това го разпространявала на българския пазар.

С насрочено заседание на Съвета по продукти за растителна защита обаче разрешението на пловдивската фирма за търговия с продукта бива отнето.

Препаратът, съдържащ активното вещество азоксистробин, и към момента се продава онлайн от други аптеки, показва справка на медията ни.

Любопитно е, че становището на БАБХ бива мотивирано с наличието на нова заповед, с която на фирмата биват разрешени вносът и търговията с аналогичен препарат, съдържащ същото активно вещество.

Несъгласна с решението на БАБХ, собственикът на „ОАК-ИНТЕРАГРО-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД Милена Пенчева решава да го обжалва. Пред пловдивския съд от фирмата изтъкват, че дружеството им не е било уведомявано за никое от взетите по време на заседанието на Съвета по продукти за растителна защита.

В хода на проучването си обаче магистратите установяват, че след като Съвета за растителна защита е прекратил търговията с „КУАДРИС НОВ СК“, е уведомил коректно пловдивската фирма.

Още от твърдения на Милена Пенчева сочат, че решението за тази заповед не е взето с необходимото мнозинство от Съвета за растителна защита. Оказва се обаче, съветът се е провел при присъствието на 12 от 15 членове. Всички от тях за гласували с пълно мнозинство решението за прекратяване на търговията с фунгицида.

В последните си мотиви против решението на БАБХ, пловдивската фирма изтъква, че административен акт е постановен в противоречие на Закона за защита на растенията /ЗЗР/ и европейското законодателство. В мотивите си съдът обаче е категоричен - оспореният акт на шефа на БАБХ е в съответствие с материалноправните разпоредби, а възраженията на жалбоподателя са неоснователно.

Спрямо последното магистратите отхвърлят жалбата на пловдивската фирма „ОАК-ИНТЕРАГРО-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД срещу административния акт на шефа на БАБХ.  Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд.     

(Бел.ав.) Справка на медията ни показва, че продуктът все още е активен в търговската мрежа и подлежи на продажба и разпространение от други агроаптеки и фирми. Към периода на отнемане на разрешителното на пловдивската фирма, БАБХ е издала позволила търговията със същия препарат на друга фирма – „Агропал“.