Името на проф. Димитър Димов е емблематично в историята на Аграрния университет – Пловдив, който е създаден преди 75 години като Агрономически факултет към Пловдивския държавен университет „Паисий Хилендарски“ в далечната 1945.

От 1946 г. Димитър Димов е бил доцент във Висшия селскостопански институт (ВСИ) и е преподавал „Анатомия и физиология на домашните животни“. Докато е живял и преподавал в гр. Пловдив той черпи идеи за написването на романа „Тютюн“, чието първо издание излиза през 1951 г.

Тази година се навършват 70 години от издаването на романа „Тютюн“, което честване Аграрен университет ще отбележи за Деня на народните будители, Първи ноември, на 29.10.2021 г. (петък).

Програмата на събитието ще се състои в следния ред:

І. Представяне на филм, посветен на преподавателската дейност на проф. Димитър Димов в Агрономическия факултет, изработен от д-р Милена Катошева, гл.уредник на къща музей „Димитър Димов“, гр. София.

ІІ. Четене на откъс от романа „Тютюн“ на различни езици  от ученици от ПГ по МСС „Пейо К. Яворов“, гр. Гоце Делчев (турски, гръцки, немски, френски, испански и български езици).

ІІІ. Фотоизложба на тема „Пловдивските адреси на Димитър Димов и романа „Тютюн“, направени от студенти от специалност „Фотография“ от АМТИИ, гр. Пловдив, с ръководител ас. Соня Станкова. За изпълнение на изложбата, студентите посетиха всички места в гр. Пловдив, свързани с Димитър Димов и имащи отношение към написването на романа „Тютюн“

ІV. Официално откриване на портрет на проф. Димитър Димов и преименуване на една от читалните на негово име – дар от ПГВАД „Христо Ботев“ гр. Пловдив. Портретът и табелата за читалнята, която ще се наименува „Читалня проф. Димитър Димов“ са изработени от дърво от ПГВАД с любезното съдействие на директора на гимназията, инж. Константин Костадинов. Училището е свързано с името на Димитър Димов, т.к. именно там през 1946 г. е живял и преподавал, защото сградата се е ползвала за нуждите на създадения през 1945 г. Пловдивски държавен университет.

V. Изложба на книги от и за проф. Димитър Димов от фонда на Университетската библиотекаИзложба на книги от и за проф. Димитър Димов от фонда на Университетската библиотека.

Достъпът до събитието е възможен единствено при представяне на :

  • Сертификат за завършен ваксинационен цикъл ИЛИ документ за преболедуване в рамките на последните 6 месеца ИЛИ
  • Отрицателен резултат за изследване на COVID-19 – бърз антигенен тест, проведен до 48 часа преди влизане в сградата или PCR тест – до 72 часа.

Събитието се организира в партньорство с:

- АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ гр. Пловдив

- ПГВАД „Христо Ботев“ гр. Пловдив

- ПГ по МСС „Пейо К. Яворов“ гр. Гоце Делчев

- Национален литературен музей, Къща музей „Димитър Димов“ гр. София