На 17 юни 2024 година беше проведено второто електронно класиране за прием на ученици в първи клас за 2024/2025 учебна година в общинските училища на град Пловдив. В него взеха участие 232 деца, които кандидатстваха за обявените 423 свободни места. Резултатите показват, че са класирани 143 деца, като 77,6 % от тях са в списъците на приетите по първо желание. За тези деца предстои записване в срок до 20.06.2024 г. До тогава родителите трябва да представят всички необходими документи за проверка в училището, в което са класирани. Не се изискват документи за удостоверяване на адресните регистрации на децата, тъй като проверката е автоматична. Адресна регистрация с документ доказват само родителите на децата без ЕГН (единен граждански номер).

За некласираните 89 деца предстои трето класиране. То ще бъде проведено на 26 юни 2024 г. Свободните места за него ще бъдат обявени в срок до 21 юни (вкл.). Срокът за подаване онлайн на заявления за участие в това класиране е 25 юни 2024 г. (вкл.). За  подаване на заявления за кандидатстване на хартиен носител в училищата срокът е 24 юни 2024 г.

Полезно е за родителите на некласираните деца да знаят, че заявленията им се прехвърлят автоматично към третото класиране, но предвид променения брой свободни места препоръчваме да се запознаят с тях и да подадат нови заявления, съобразени с възможностите на училищата за прием. За целта е необходимо да анулират първоначалните си заявления и да подадат нови.