До 7 декември жителите и гостите на Пловдив могат да се запознаят с историята на Аграрния университет в снимки. Организираната със съдействието на Община Пловдив, дирекция „Култура, археология и културно наследство“ фотоизложба  „75 години Аграрен университет – Пловдив: Път през годините (1945-2020)“ е разположена в Цар-Симеоновата градина до фонтана „Деметра“.

Изложбата се състои от 10 двустранни табла, на които чрез снимки и текст се проследява историческото развитие на Висшия селскостопански институт в Аграрен университет, обхващащи: укази и символи, сграден фонд, учебно-опитни полета, земеделска техника, лабораторен комплекс и агроекологичен център, университетска библиотека и академично издателство, студентски живот, награди и отличия. Специално място е отредено и на стенописа на Йоан Левиев във фоайето на Ректората.

Изложбата е открита на 16 ноември, когато АУ валидира пощенска марка по повод 75-годишния си юбилей. Автор на визията е Наталия Алексиева. Специалното филателно издание е в тираж 6500 екземпляра, като първите 1000 са откупени от университета.