С 5 600 са намалели работещите в Пловдивска област в разгара на пандемията от COVID-19. Спрямо края на първото тримесечие на годината в периода април-юни най-драстични съкращения е имало в строителство (6.5%), образованието (3.5%) и други дейности (3.6%). Все пак въпреки кризата в секторите на финансови и застрахователни дейности, държавно управление и култура, спорт и развлечения се наблюдава увеличение на наетите лица. 32% от заетите са в преработващата промишленост, 16 на сто - в търговията, а 7,6%, - в транспорта. Това показват последните данни на Териториалното статистическо бюро Юг.

Спрямо същия период на миналата година наетите лица са с 4.3% по-малко, а най-голям ръст в заетостта се отчита в далекосъобщенията (с 19.4%), селското и горско стопанство (с 14.9%) и добивна промишленост (с 8.5%).

По време на пандемията се наблюдава и една положителна тенденция – за увеличаване на работните заплати. От седмото място по размер на възнагражденията в страната, което заемаше Пловдивска област в началото на 2020 г., през второто тримесечие е на шесто място. Средният размер на заплатите в областта е 1149 лв. Преди нас са столицата – с 1822 лв., следвана от Враца (1280 лв.), София област (1247 лв.), Варна (1218 лв.) и Стара Загора (1205 лв.).

За юни средната брутна заплата в областта нараства на 1177 лв., като ръстът е с 1,8%. Най-голямо увеличение на възнагражденията има в секторите образование (с 9.5%), селско стопанство (с 6.5%) и създаване на информация и творчески продукти (с 6%). Заплатите са намалели драстично в хотелиерския и ресторантьорски бранш – с 18.1%, добивната промишленост – с 15.1%, и финансовите и застрахователни дейности – с 6.2%.

Заплатите в обществения сектор трайно остават по-високи от тези в частния, сочат данните на Териториалното статистическо бюро Юг.