471 са избирателните секции в Община Пловдив за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 02.04.2023г. В това число влизат 3 избирателни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия на хора с трайни увреждания и 9 секции, образувани в лечебни заведения и места за лишаване от свобода.

Общият брой на избирателите в Община Пловдив за народни представители за Народно събрание, съгласно списъците за секционните избирателни комисии е 302 226 (район „Централен” – 65 093, район „Източен” – 45 010, район „Западен” – 32 890, район „Северен” – 43 756, район „Южен” – 67 473, район „Тракия” – 48 004).

Общо 115 избиратели ще гласуват в трите подвижни избирателни секции, 211 - в лечебните заведения, а в двете избирателни секции в затвора и ареста право да гласуват имат 153 лица. В 456 секции ще се гласува с машини и с хартия. В 15 избирателни секции ще се гласува само на хартия - подвижните секции, секциите в болниците и три секции, в които броят на избирателите е под 300.

1876 избиратели попадат за първи път в избирателните списъци на Община Пловдив. Това са жители с постоянен адрес в гр. Пловдив, родени в периода между 03.10.2004г. – 02.04.2005г.) За улеснение на гласуването, за избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването, в изборния ден е осигурен безплатен транспорт. Заявки за специализиран транспорт на хора с трайни увреждания от дома им до избирателната секция и обратно до дома на избирателя се приемат до 17.00 часа на 02.04.2023 г. на телефони: 032/962478 и 0887484884. Общинска администрация Пловдив напомня, че със свои заповеди кметовете на райони са забранили продажбата, сервирането и употребата на алкохол и спиртни напитка за периода от 06.00 ч. до 20.00 ч. на 02.04.2023 г. в заведенията за обществено хранене и другите обществени места в административно-териториалните граници на гр. Пловдив, с изключение на тези заведения, в които се провеждат предварително планирани семейни тържества.