360 са класираните деца след провелия се днес прием в общинските детски заведения в Пловдив. 287 деца са класирани за яслените групи, 33 - за първа група, 11 - за втора група, 18 - за трета подготвителна група и 11 деца за четвърта подготвителна група.

Данните показват, че за подготвителните групи, в които приемът е задължителен, има места за всички кандидатстващи, коментират от адвинистрацията. Наближава моментът, в който 3-годишните ще напуснат яслите и ще постъпят в първа група в детските градини, в резултат от което ще се увеличават и свободните места в детските ясли.

В класирането са участвали 1 198 деца. От тях 886 са на яслена възраст167 за първа възрастова група, 60 за втора възрастова група, 61 за трета подготвителна група и 24 за четвърта подготвителна група (за 6-годишни деца). Причината за малкия брой класирани деца спрямо обявените места е в желанието на родителите децата им да бъдат приети в точно определени детски заведения, в които местата не са достатъчни за всички .Част от децата кандидатстват за преместване.

Важно за записването на класираните деца е да бъде спазен срокът 14 август 2020 г., включително, до който родителите им трябва да подадат документи за записване в детските заведения, в които са приети.

Обявените места бяха общо 554, от тях за яслените групи - 287, за първа група - 129, за втора – 46, за трета - 55 и 37 свободни места за четвърта подготвителна група. 

Следващото класиране ще се проведе на 27 август. Свободните места за него ще бъдат обявени в срок до 17 август. При кандидатстване за прием и подбора на детски заведения от изключително значение е родителите да се съобразят с наличните свободни места. Те следва да са по-активни, да се запознаят с местата, с адресите на яслите и градините и условията в тях, за да изберат подходящите, възможни за класиране детски заведения.

За първа възрастова група повечето места вече са заети. След настоящото класиране има останали незаети общо 96 места за тази възрастова група. След приключване на ремонтните дейности  в ДГ „Снежанка“ и ДГ „Перуника“ ще бъдат обявени свободни места и в тези детски градини.

Крайният срок за подаване на заявление онлайн за следващото класиране е 25.08.2020 г. За тези, които използват помощта на директорите, срокът е 24.08.2020 г.