436 аборта са направени в Пловдивска област по време на извънредното положение. 26 от тях са извършени от тийнейджърки. 154 прекъснати бременности са при жени на възраст 20-29 г., а 256 – над 30-годишна възраст. Това показват последните данни на Националния център по обществено здраве и анализи.

Повече от половината аборти в Пловдивска област в периода от април до юни са спонтанни. 136 са извършени по желание на жената, като от тях 8 са във възрастовата група 15-19, 55 от бременните са на възраст 20-29, а 73 – над 30 г. Единадесет са по медицински показания.

Областта е на второ място у нас след София по направени аборти. В столицата бременността си са прекъснали 739 жени. На трето място е Бургас с 329 аборта. От всички аборти, регистрирани у нас по време на извънредното положение, 2618 са извършени по желание, спонтанно бременността си са загубили 1478 жени, а терапевтични аборти са извършени на 3242 българки.

Спрямо същия период на миналата година обаче общият брой на абортите през второто тримесечие на 2020 г. както в страната, така и в Пловдивска област е намалял. Което може да се обясни с ограничения достъп до лечебни заведения. През същия период на миналата година са извършени 5338 аборта, от които 3319 са били по желание, като най-много прекъснати бременности са регистрирани в София, следвана от Бургас, Стара Загора и Пазарджик. В Пловдивско през второто тримесечие на 2019 г. са направени 541 аборта. 4 от тях са били на момичето под 15-годишна възраст, 38 – на тийнейджърки между 15 и 19 години.  Най-много – 268, са при жени над 30 години. Намалели са абортите в Пловдивска област и спрямо първото тримесечие на тази година, когато са били 513.

Статистиката на Националния център по обществено здраве и анализи включва само данните за официално извършените аборти в регистрирани медицински заведения.