19 милиона лева за реставрацията, консервацията и социализацията на Античен форум на Филипопол – изток и юг, ще бъдат инвестирани по мащабния туристически маршрут „По пътя на Античността” съвместно между общините Пловдив, Стара Загора и Хисаря. Това се случва, след като Община Пловдив бе одобрена с Концепцията за интегрирано териториално развитие „По пътя на Античността“ - Интегриран териториален  туристически продукт/маршрут, свързващ античното културно наследство на територията на Южен централен регион и Югоизточен регион.

Припомняме, че реставрацията на Античния форум – изток и юг заедно с кино „Космос” и къща „Ламартин” бяха предложени от местната власт за финансиране от държавата. В крайна сметка се оказа, че обектите недвижима културна ценност не могат да бъдат подкрепени от правителството.

Проектанти на реставрацията, консервацията и социализацията са инж. Петър Рафаилов, арх. Венета Петкова, арх. Койчо Пенчев, арх. Иван Стоянов, инж. Данаил Цолов, л.арх. Ивайло Мизов, инж. Венцислав Стоянов, рест. Аглика Икономова и, археолозите: Светла Петрова, Доц. Д-р Иво Топалилов и Д-р Елена Кесякова.

Проектът е разработен в три посоки -  „Консервационно-реставрационни работи и експониране на античния форум“,  обновяване на съществуващата градска инфраструктура и социализация, информационно обслужване и добавена реалност.

Посетителите ще видят  югоизточния ъгъл на колонадата на античния площад,  магазините, покритата част пред тях, улиците, както и южната и източна жилищни сгради. Всички останали елементи ще бъдат експонирани в специално разработени платформи и около тротоарите. Нов подход ще свързва площад „Централен”  с археологията.

Подходът от запад е решен посредством еднораменна стълба с конструкция от габиони както е във Форум „Север”. От западната страна ще има театрални пейки и те ще се превърнат в естествено продължение на площада. Подпорните страни ще бъдат облицовани с гранит.

Под подлеза на ул.” Гладстон” ще бъде изтраден павилион за обществена тоалетна и сервизно помещение. Съществуваща връзка от бул. „Цар Борис III“ се облицова с гранитни стъпала и гранитни облицовъчни плочи, и се коригира рампата за достъпна среда в най-северния участък. Конструкцията на всички промени се изпълнява от габиони и няма намеса в паметника.

В подлеза до „Тримонциум” ще бъдат подновени стълбите, които ще бъдат облечени с гранит, ще има иноксов парапет и рампа за достъпна среда. Достъпът до сегменти от  археологическия паметник ще бъде с пасарелки. В зоните на античните тротоари ще се монтират пейки с поглед към характерните зони.

Ще има 3D мапинг на фасадата на Пощата, където ще има зрителски кът. Заложено е художествено осветление.  Обектът ще има двуезични табели  на всички подходи към археологическия паметник.  Предвидено е хоризонтално и вертикално озеленяване на обекта.

Със завършения проект на Античните форуми Изток и Юг ще бъде обновен целият градски център.