1568 пловдивчани повече са починали през 2020 г. В годината, в която светът бе обхванат от COVID пандемия, смъртните случаи в областта са 11 761, докато през 2019 г. са били 10 193. Тоест, ръстът е с 13 на сто, показват данните на Националния център по обществено здраве и анализи.

В същото време раждаемостта остава без промяна и демографската криза продължава да се задълбочава. През изминалата година в областта са проплакали 6 954 бебета, само с едно по-малко спрямо 2019 г.

На фона на пандемията в Пловдивско се забелязват и две положителни тенденции – леко намалява смъртността при децата под 1 година, както и мъртвородените деца.

На национално ниво цифрите са съизмерими с тези в Пловдив и областта. 118 277 са починалите през 2020 година, спрямо 106 518 през предходната. Тоест, смъртните случаи са с 11 759 повече, или 13 на сто. Новородените пък са 55 587, или само с 22 по-малко спрямо 2019 г.  

В страната все още няма публично достъпни анализи за всички ефекти от пандемията върху живота ни. Официалната статистика показва, че починали от или с Covid-19 към края на миналата година са 7576 човека. В същото време увеличението на смъртността е почти двойно над това число.

Без съмнение затварянето на здравната система и отмяната на профилактичните прегледи и плановите операции е довело до увеличението на смъртността.

Според изследване на Евростат, и у нас, и в Европа увеличението е достигнало пик от 40% през ноември. Изследователите са изчислили "прекомерните смъртни случаи" като процент на допълнителните смъртни случаи в сравнение със средните нива между 2016 и 2019 г.

Според данните след ноември е регистриран по-малък пик през април, по време на първата вълна на коронавируса, когато смъртните случаи са 25% над средните нива. След април смъртността намалява в началото на лятото, но започва значително да се увеличава от август.

Пикът през ноември е особено голям в България, Полша и Словения, където има над 90% увеличение след ниска смъртност през април.