11 фирми са подали оферти в ОУП – Пловдив за проектиране на 22 км за основен ремонт на прохода „Троян – Кърнаре”.  В обществената поръчка са участвали почти всички големи проектантски компании, като тя е на стойност от 445 800 лева без ДДС.  Трасето преминава изцяло в планински терен с големи надлъжни наклони и остри завои. Целта на проекта е да се осигури целогодишна проходимост на републиканския път през най-високия старопланински проход в страната и да се подобри свързаността в този централен район. Идеята е да се изградят снегозащитни съоръжения, които през зимата ще позволят движение, тъй като там постоянно има навявания, а проходът се затваря.  След като бъде избрана  фирма, тя ще има 60 дни да изготви проекта, както и количествено-стойностните сметки за проекта. След това от АПИ ще търсят финансиране за него.

В другата обществена поръчка е изработването на технически проект за основен ремонт на 8,4 км от Подбалканския път I-6 София – Бургас, в участъка от границата между Софийска област и област Пловдив при отбивката за Копривщица до моста „Зли дол“ при Клисура.  За нея оферти са подали 6 фирми.

В проекта е заложено проектирането на основен ремонт както на първокласното трасе, което е в планински терен, така и на 9 виадукта в участъка. Индикативната стойност на поръчката е 167 860 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 60 календарни дни.