Кметове на населени места в Пловдивско ежедневно водят битки с незаконните сметища и камарите отпадъци, изсипани на нерегламентирани места. В голяма част от селата върху контейнерите за смет са разлепени табели, че именно това е мястото за отпадъци, а не близката поляна. Други надписи призовават хората да изхвърлят само битови отпадъци в кофите, без шума, корени от растения, трупове на животни, сгурия, камъни или тухли.

В Община Раковски пък поставиха специални табели, които да напомнят на жителите и гостите да опазват тревните площи и да почистват след домашните си любимци. Те са окачени по стълбове на различни места.

„Каквото правиш – на себе си го правиш”, „Каквото посееш – такова ще пожънеш”, „Капка по капка – вир става”, гласят част от посланията, призоваващи хората да изхвърлят отпадъците само на определените за това места.

„За голямо съжаление, постоянно ставаме свидетели как в тревните площи, по улиците и площадите се замърсява. Нека не забравяме, че обликът на нашия град зависи от всеки един. Именно за това поставихме тези табели, за да изострят вниманието на хората и преди да си изхвърлят опаковката, бутилката, фаса или торбичката да се замислят какво причиняват на околната среда и за примера, който ще дадат”, посочват от общината.