Монтират инсталация за изгаряне на животински трупове в Първомай, научи TrafficNews. Мобилното съоръжение, в което ще се унищожават до пепел животни или остатъчни продукти, ще бъде поместено в двора на птицекланицата в кв. „Дебър“. Ще се ползва за собствените им нужди, но е посочена възможността в нея при спешни случаи да се обезвреждат трупове на други селскостопански обекти. Инсинераторът ще бъде регистриран към Областната дирекция по безопасност на храните в Пловдив.  

Това става ясно от инвестиционно предложение, внесено в РИОСВ-Пловдив от фирмата възложител „Тер–М“ ООД. Намерението им не е новост, като за него вече е имало издадено разрешение от екоинспекцията да не се извършва Оценка за въздействие върху околната среда. Собственикът на птицекланицата Йордан Терзиев обаче не го е реализирал в рамките на допустимия 5-годишен срок заради липса на документ за инсталиране на съоръжението съгласно ЗУТ. Предложението е внесено повторно, като е възможно този път РИОСВ да постанови различно решение за процедурата по ОВОС.

Какво ще представлява инсталацията за изгаряна на трупове?

В инвестиционното предложение е посочено, че мобилната инсталация модел Hurikan 300 е двукамерна, пламъчна инсталация, захранвана с дизелово гориво. Производителят e великобританската компания "Уейст Спектрум Енвайърментал" ООД /Waste Spectrum Ltd./. Технологията за изгаряне, в която работи, е внедрена в десетки страни по света, включително Гърция, Полша, Унгария, Турция, Литва, Швеция, Естония и Румъния.

Съоръжението е с капацитет не по-голям от 10 тона на денонощие, като може да изгаря до 300 кг/час в зависимост от калоричността на животинския материали. Горелките на инсталацията екстремни температури и технически не могат да работят без технологична почивка от 8 часа на денонощие. Нормалният капацитет на съоръжението е 4000 кг на денонощие, а максималният може да достигне до 4800 кг.. Инсталацията е оборудвана с вторичната камера, съгласно европейските изисквания. Изгаряне на отработените газове се извършва при температури от 850°С и повече.

Технологията се основава на двустепенно изгаряне на продуктите в двукамерна пещ. Чрез принудително окисляване при висока температура във вторичната камера, се гарантира пълно и безопасно изгаряне, без присъствие на вредни вещества в димните газове“, пише в характеристиката на инсинератора.

Съоръжението е подвижно, което позволява изгаряне на трупове в близост до мястото им на генериране. От фирмата подчертават, че то не попада в обхвата на Закона за устройство на територията. Мобилността ще осигури спазване на принципа за обезвреждане на отпадъците и ограничават биологичните рискове, посочва инвеститорът. „Тер–М“ посочва, че използваната технология не води до вреди за околната среда.

Емисиите на дим и мирис са изключителни ниски и се ограничават на чувствителност до 2 метра“, става ясно от предложението му. Публикувани са данни от проучване, проведено във Великобритания, показващо количествата вредни вещества, които се генерират при процеса. Животинските трупове ще се изгарят до получаване на дънна пепел и шлака, в които не се съдържат опасни вещества.