Съдът спря атаката на "Родопи" срещу референдума в Белащица

Делото е прекратено, тъй като жалбата е процесуално недопустима, могат да обжалват пред ВАС

02.12.2022 10:33 2156 0
Съдът спря атаката на

Административен съд - Пловдив прекрати делото, заведено от община "Родопи" срещу решението на Общински съвет – Пловдив, с което се приема Белащица да се присъедини към община Пловдив. 

Кметът на "Родопи" обжалва пред съда даденото съгласие за промяна на границите на община Пловдив чрез присъединяване на село Белащица след  отделянето му от община "Родопи" и присъединяване към община Пловдив след провеждане на местен референдум. 

Съдът смята, че обжалваното решение представлява част от процедурата по провеждане на местен референдум, установена в чл. 28, ал. 1 от Закона за административно-териториално устройство на Република България, и като такова то не е административен акт съгласно чл. 21, ал. 5 от АПК, поради което не подлежи на самостоятелно оспорване.
Съдът приема, че липсва предмет  за оспорване административен акт по смисъла на чл. 159, т. 1 от АПК и делото не може да се гледа по същество. 

Съдията-докладчик добавя, че  жалбата е процесуално недопустима за разглеждане, поради липса на правен интерес на кмета на община "Родопи".

Определението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщението за постановяването му.

„След първото решение на Общински съвет – Пловдив, аз като областен управител го обжалвах, защото не бе изчакана проверката на ГРАО на подписите. След новото решение за подписката, която бе обявена за редовна,  Общинският съвет го прегласува, след като го бях върнал. Междувременно обаче Община „Родопи” е обжалвала решението на ОбС – Пловдив. Докато съдът не се произнесе, аз няма да взимам отношение по казуса”, каза областният управител пред TrafficNews.

 

Изпрати новина