Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив извърши незабавна проверка на кариерата над Белащица вчера. Причината за извънредния контрол е сигнал от гражданин с оплаквания от силно запрашаване и шум от нея.

Проверката на документацията показа, че производството от находище „Белащица-юг“ е започнало на 27 октомври. Седмица преди това е имало подготовка, а  през месец октомври общо девет дни е извършвана експедиция на вече добит и преработен материал. В този период не са извършвани взривни дейности.

Експертите са констатирали, че концесионерът изпълнява даденото от РИОСВ-Пловдив през юли тази година предписание за оросяване при възобновяване на добивната дейност, който е с постоянен срок за изпълнение. Към момента на проверката пътищата в базата и пътят от изхода ѝ до включването му в републиканския път Белащица – Гълъбово са омокрени.

Оросителната инсталация към транспортните ленти работи, като е осигурена вода към системата. Транспортните средства, с които се изнася преработеният материал са покрити с платнища.

На проверката бил поканен да присъства и жалбоподателят, който обаче не се отзовал.

Концесия за добив на строителни материали - мрамор от находище "Белащица-юг" е предоставена с  решение на Министерски съвет. Срокът на концесията е 25 години и той изтича в началото на февруари 2022 година. Работата на кариерата беше спряна след акт на Министъра на енергетиката за спиране концесионния договор, но с решение на Върховния административен съд от 10 юни 2021 г. този акт бе отменен, а дейността на дружеството – възобновена. 

Родопската яка казва НЕ на кариерите в Белащица! Блокираха с автошествие ОколовръстнотоТе избраха Съединението за деня на масовия протест край Пловдив