Регионална инспекция по околната среда и водите–Пловдив констатира нерегламентираното изхвърляне на отпадъци в зоната на вече потушеното незаконно сметище на Крумово. Това съобщиха за TrafficNews от институцията.  След инициирана спешна проверка в северозападната част на селото, извършена в присъствието на кметицата на Крумово Румяна Самоковарева и общински еколог, РИОСВ е издало две предписания на Община Родопи.

Припомняме, че до казуса се стигна след подаден граждански сигнал, че от „Чистота“ изхвърлят отпадъците от преливащите контейнерите в селото в близост незаконното сметище, с което кметството се пребори преди малко повече от година.

Медията ни предаде сигнала до компетентните органи в лицето на РИОСВ-Пловдив, които извършиха извънредна проверка на терена.

„По черен горски път, на около 200-250 метра след жп линията, е констатирано нерегламентирано замърсяване с отпадъци от битов характер (хартиени и пластмасови опаковки, кашони, пластмасови бутилки, дрехи, найлонови чували) и биоразградими отпадъци (клони от дървесна и храстова растителност от извършвана поддръжка на градини и паркове) на окомерна площ между 100 и 150 кв. метра“, се посочва в становището на екоинспекторите.

Пред тях кметът Самоковарева обяснила същото, което заяви пред TrafficNews - поради големият обем на отпадъци, струпващи се извън съдовете, разпоредила на служителите, отговарящи за сметопочистването в населеното място, временно да ги съхраняват на сметището, което нарича „временно депо“.

Кметицата уточнила, че разпореждането ѝ с цел да се ограничи разпиляването им на територията на обществено ползване, след което отпадъците периодично се извозват от обслужващата фирма.

По тази причина от РИОСВ - Пловдив са дадени две предписания към кмета на община Родопи - отговорно лице съгласно разпоредбите на ЗУО (Закона за управление на отпадъците).

Едното предписание е незабавно да се прекрати практиката по извозването и съхраняването на отпадъци на нерегламентирания терен, а второто – в срок до 12 август 2022 година да се предприемат мерки за почистване на съществуващото нерегламентирано замърсяване с отпадъци и недопускане на последващо такова.

Инспекцията посочва, че след изтичането на дадения краен срок, ще се извърши последващ контрол, за да се установи дали предписанията са изпълнени. В случай, че това не е така, ще бъдат предприети административнонаказателни мерки.