Проектира се изграждането на соларни паркове в рамките на индустриалните зони "Марица" и "Раковски", с което да се скъси доставката на електроенергия до самите компании и те да бъдат превърнати във въглеродно неутрални. Това съобщи по време на бизнес форум в Пловдив Владислав Кънчев мениджър “Развитие на проекти” на Тракия икономическа зона.

Той подчерта, че идеята се е родила по необходимост. Предвид голямото предизвикателство за бизнеса през последните две години - секторът бил принуден да се оптимизира. „Дойде темата за устойчивостта, развитието, спестяване на електроенергия. Трябваше да предприемем подход, който да гарантира развитието на индустриалните зони“, допълни Кънчев. Той очерта и проблеми пред успешното развитие на стратегията за превръщане на индустриалните зони в неутрални. Един от тях - различията в капацитета на компаниите да инвестират в зелена енергия. Големите фирми все по-интензивно залагат на соларни паленели или други подходи за намаляване разходи, респективно въглероден отпечатък. Малките обаче изостават.

„Ние се стараем да дадем синергичен подход и да дадем там, където има липса. Затова в момента правим анализ, стигнали сме до решения. Нашата идея е изграждането на инсталации, които да предложат възможност - ако имат нужда, да използва такъв тип електроенергия. Надяваме се чрез партньорствата си да развием още „зелен водород“ и други алтернативни източници“, сподели Кънчев.

Той бе категоричен, че процесът по превръщане на индустрията в зелена е започнал отдавна през инвестиции на чуждестранни компания в България. Те неизменно тласкат и българските фирми да залагат на подобни политики и да използват финансовите инструменти, които държава и банки предлагат.

На фона на дискусията бе подчертано развитието на Пловдив като икономически зона през годините. Градът дори бе определен като „индустриална столица на Балканите“ от Петрана Зайкова, чиято фирма отдавна инвестира в зелената енергия по немски тертип.

В темата се включи и Андрей Рекалов, оперативен директор на компания за търговия с елетроенергия. Той допълни, че предизвикателствата в сектора на елетроенергия тепърва предстоят, но България се справя добре с овладяване на енергийната криза.

„Ключов момент беше даването на компенсации за бизнеса. Другото, компенсациите и даването на калпак доведе до намаляване на инициативите, които изначално бяха започнали инвестиция в зелено развитие. Това е грешка. Тези компенсации трябва да бъдат обвързани с инициатива от страна на самите компании“, допълни той.