Поредна работна среща за решаване на проблема с качеството на водата в село Брестовица се състоя в община „Родопи“. Тя е по инициатива на кмета Павел Михайлов, за да се отчете докъде са стигнали започнатите процедури и да се обсъдят действията, които предстоят.

На срещата присъстваха заместник-кметът Емилия Иванова, директорите на ВиК –Пловдив Огнян Кулишев, на „Басейнова дирекция“ Георги Велев, Нейко Нейков, хидрогеолог към  фирма „ Водоканал геотех“,  която има ангажимент да извърши  хидрогеоложките проучвания на новите водоизточници, специалисти от общинска администрация и представител на сдружение „Живот за Брестовица“.

„Целта на срещата е всички институции, които имат ангажимент към решаване на проблема с водата в Брестовица, да си взаимодействат и в най-кратки срокове да бъде изработен проектът за довеждащия водопровод. Затова нека си поставим срокове и да работим в синхрон“, започна срещата кметът Павел Михайлов.

Стана ясно, че още днес отчетът за извършените хидрогеоложки проучвания ще бъде внесен в „Басейнова дирекция“, а до края на седмицата ще бъде входирана и обосновката за водовземането. От своя страна „Басейнова дирекция“ даде срок до края на юни да даде становище за разрешението. Успоредно с това ще започне и изграждането на третия кладенец, който ще захранва Кадиево. Работи се и по проекта за изграждане на пречиствателното съоръжения за манган на площадката на Помпена станция 2-ри подем.

„Проблемът в селото е изключително сериозен. Хората вече трета година живеят на водоноски и не могат да използват водата от чешмите си за битови и питейни нужди. Община „Родопи” пое ангажимент за проучване и намиране на нов водоизточник за осигуряване на чиста питейна вода за село Брестовица и го изпълни. Направени са два нови сондажа, които са с много добри показатели. Водата е  чиста и с много добър дебит”, коментира кметът Павел Михайлов. „Този проблем трябва да се реши и това е неотложно.“

Община „Родопи“ започна  процедура по изготвяне  на парцеларните планове на трасето за довеждащия водопровод в Брестовица, технически проект и проектиране на новата водопроводна мрежа в регулация на селото. Предстои „Басейнова дирекция“ да учреди санитарно-охранителните зони около сондажите.