Община Съединение наложи нови мерки срещу COVID-19. Те са в сила от 27 януари и ще бъдат променяни в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на областта.

Със Заповед № РД-118 от 27.01.2022г. на кмета на община Съединение се въвеждат следните ограничителни мерки на територията на община Съединение:

1. Забранява се провеждането на събирания от частен характер с участието на повече от 15 лица на закрито и 30 лица на открито във всички обекти - общинска собственост, стопанисвани от общината или предоставени за ползване на трети лица.

2. Всички физически и юридически лица, които управляват обекти по т. I, упражняват контрол на броя на лицата в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 8 кв м.