Кметът на община „Родопи” Павел Михайлов и неговият заместник Владимир Маринов отправиха благодарност към ръководството и  служителите на ВиК-Пловдив за съдействието при реконструкцията и рехабилитацията на уличната мрежа в населените места от общината.

В капиталовата програма за тази година 12 улици в селата Браниполе, Брестник, Първенец, Крумово и Цалапица са заложени за основен ремонт, което включва и  подмяна на водопровод и ВиК отклонения. Общата дължина на водопроводната мрежа, която трябва да бъде реконструирана е близо 3,5 километра. Най-големият пътен участък, който трябва да бъде изпълнен е на  улица „Хан Аспарух” в село Браниполе. Отсечката е с дължина 580 метра.

„Искам да изкажа своята благодарност към управителя  на ВиК – Пловдив инж.  Спартак Николов, който се отзова на нуждите ни и успяхме да изпълним съвместно заложените обекти. Благодаря  и на служителите на водното дружество  за бързите и адекватни действие по време на строително-монтажните работи”, каза кметът на „Родопи” Павел Михайлов и изрази надежда възможностите за съвместна работа с „Водоснабдяване и канализация”-Пловдив  да продължат и през следващата година.