Областната дирекция на МВР Пловдив търси нови служители. В момента има обявен конкурс за назначаване на държавна служба за 13 изпълнителски длъжности. Местата са за разузнавачи и полицейски инспектори, за които се изисква висше образование. Спечелилите конкурса ще преминат през първоначална професионална подготовка в Академията на МВР, а работните места ще бъдат в Пловдив, Карлово, Асеновград, Хисаря, Стамболийски, Раковски и Труд.

Желаещите могат да проверят изискванията за участие в конкурса и конкретните позиции на електронната страница на Дирекция "Човешки ресурси" МВР. Кандидатите, които имат интерес могат да получат информация в сектор „Човешки ресурси“ към отдел „Административен“ при Областна дирекция на МВР Пловдив - ул. "Княз Богориди "№ 7. Подаването на документите е от 22 април до 7 май.

Ето кои са вакантните длъжности: 
1. Сектор „Базова научно-техническа лаборатория“
Група „Химия, биология и одорология“
разузнавач VI – IV степен (ЕКД - химик) – 1 (една) вакантна длъжност;
2. Първо районно управление – Пловдив
2.1.Сектор „Охранителна полиция“
Група „Териториална полиция”
- полицейски инспектор VІ – V степен – 2 (две) вакантни длъжности;
2.2. Участък – Първенец
- разузнавач VI – V степен (ДПС) – 1 (една) вакантна длъжност;
3. Второ районно управление – Пловдив
Сектор „Криминална полиция“
Група 01 „Противодействие на криминалната престъпност“
- разузнавач VI – V степен (ДПС) – 1 (една) вакантна длъжност;
4. Районно управление – Карлово
Участък – Сопот
- разузнавач VI – V степен – 1 (една) вакантна длъжност;
5. Районно управление – Асеновград
Сектор „Охранителна полиция”
Група „Териториална полиция“
- полицейски инспектор VІ – V степен – 1 (една) вакантна длъжност;
6. Районно управление – Хисаря
Група „Охранителна полиция”
- полицейски инспектор VІ – V степен (ТП) – 1 (една) вакантна длъжност;
7. Районно управление – Стамболийски
Група „Охранителна полиция”
- полицейски инспектор VІ –V степен (ТП) – 2 (две) вакантни длъжности;
8. Районно управление – Раковски
Група „Охранителна полиция”
полицейски инспектор VІ – V степен (ТП) – 2 (две) вакантни длъжности;
9. Районно управление – Труд
Участък – Съединение
- разузнавач VI – V степен – 1 (една) вакантна длъжност.