70 места за професионални войници обяви 61-ва Стрямска механизирана бригада в Карлово.

Кандидатите – мъже и жени, трябва да имат средно или по-високо образование, да не са по-възрастни от 40 години, да са годни за военна служба, да не са осъждани, да нямат друго гражданство, да не са дисциплинарно уволнявани. Всички кандидати трябва да са физически и психически годни за военна служба.

Основната заплата на кадрови войник е около 1027 лв. без трудов стаж, като се полага и допълнително възнаграждение за извънреден труд.

Крайният срок за подаване на документи е 23 април.