Жители на две пловдивски села се обявиха срещу изграждането на кариера за добив на скално-облицовачни материали в Родопската яка. Местното население на Марково и Храбниро, в близост до които се намира концесионната площ, стартираха подписка, която вече набира подкрепа. В процес на учредяване е и Местен инициативен комитет. Реакцията им идва дни, след като дружеството „Еолит“ ООД подаде в деловодството на Регионалната инспекция по околната среда и водите инвестиционно предложение за изграждане на кариера за добив на гнайсошисти в местността „Бунолото“. 

Гражданите получиха подкрепата на кмета на Община Родопи Павел Михайлов, както и на кметството в Марково. В почивния ден бе проведена среща с населението на площада в Храбрино, по време на която стартира и подписка срещу инвестицията. Предстои още една среща на 18 юни. 

Какво иска да прави „Еолит“ ООД в Родопската яка?

Д-р Малек Насер и Венцислав Гиритлиев, управители и съсобственици на дружеството, имат сключен договор от 2014г. с Министерство на енергетиката. С него фирмата придобива право на 35-годишна концесия в над 98 дка площи от местността „Бунолото“. По задание се предвижда годишно от находището да бъдат добивани 59 000 м2 материали за строителни цели. Ще бъдат използвани ограничени пробивно-взривени работи за разхлабване на масива.

Концесията ще се усвоява на два етапа. При първия етап след изграждане на кариерата, търговецът ще предлага на пазара първично обработени на кариерата плочи, а през втората - плочите ще се обработват в цех до село Първенец, след което ще се пускат в продажба.

В инвестиционното си предложение „Еолит“ сочи, че площта, в която ще добиват, не попада в защитени зони или зони от мрежата на „Натура 2000“. Предвид последното те предвиждат единствено „локални и незначителни“ вредни ефекти от работата си. Местното население на Храбрино и Марково обаче са категорични, че реализацията на поредна кариерата ще бъде бич за околната среда в Родопската яка.

Предстои дълъг процес, а ние сме в началната му фаза. Тази кариера е свързана с много проблеми, не е удачно да се прави там. Хората имат много въпроси относно тази инвестиция“, заяви пред TrafficNews кметът на Община „Родопи“ Павел Михайлов.

Той подчерта, че за да има добив, трябва да бъде променен статутът на част от териториите в находището. „Там попадат общински територии и горски фонд, близо 57 дка са гори. Те трябва да се отсекат напълно. Това е недопустимо“, каза още Михайлов. Администрацията му предвижда провеждането на срещи с РИОСВ, Басейнова дирекция и Министерство на енергетиката.

Още преди три години това беше „Недопустимо“ 

Всъщност инвестиция в района не се гласи от днес. Това е шестото инвестиционно предложение за изграждане на кариера в Храбрино, което се подава от „Еолит“ ЕООД. Предходното обаче бе прекратено, след като Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" /БДИБР/ издаде становище за недопустимост. Мотивите ѝ бяха, че над 90% от концесионна площ представляват именно горски фонд, като за извършване на дейностите по открит добив ще бъдат изсечени 57 дка горски площи. Това противоречи на мерките за опазване на повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, аргументира се институцията.

Инвестиционното предложение бе обявено и за несъответстващо на изискванията за опазване на околната среда, регламентирани във вътрешното законодателство. Причината, изтъкната от БДИБР, е, че при отводнителни мероприятия на кариерата ще се формират отпадни води, чието заустване в защитената зона на „р. Тъмръшка“ до село Храбрино е забранено.

Какво казват компетентните органи три години по-късно?

Становището от 2021г. беше отрицателно във връзка със забрани, предвидени в Плана за управление на речните басейни. Той все още е в действие, т.е. тази забрана е налична. Инвестиционното намерение не се е променило в частта, засягаща сечи в общински и частен горски фонд, които са различни от санитарни. В този смисъл и тази забрана ще бъде приложима“, коментира пред репортер на TrafficNews Васил Узунов – директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.

Той поясни, че предстои БДИБР да проучи настоящото инвестиционното предложение и наново да се произнесе относно допустимостта му.

Предстои да изпратим писма до Община „Родопи“ и ВиК за това има ли водоизточници в рамките на концесията, за които не сме уведомени. Ако има такива, териториите, в които попадат, трябва да бъдат изключени от площта за добив“, допълни Узунов.

Регионалната инспекция по околната среда и водите пък разпространи позиция, в която посочва, че „ще се съобразят с постъпилите в хода на процедурата становища на заинтерсованите страни, обществеността и компетентните органи, с които работи в условията на обвързана компетентност - Басейнова дирекция, Регионалната здравна инспекция, кмета на община Родопи, Министерство на енергетиката и други, като осигури прозрачност в хода на процедурата“.

Екоинспекцията уточнява, че предстои провеждане на процедура по реда на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, която към момента е на съвсем начален етап.

Малек Насер, управител на „Еолит“: Не разбирам притеснението на граждани, ще търсим съгласие с тях

Разбираме от медиите, че местното население протестира. Администрацията до този момент не ни е уведомила за нищо. Това заяви в коментар пред медията ни един от инвеститорите и управител на дружеството възложител д-р Малек Насер.

От 2014г. имаме договор с Министерство на енергетиката и от тогава се опитваме да реализираме тази кариера. Подали сме си всички документи и тази процедура вече няколко пъти се прекратява. Подновихме процедурата, която беше спряна заради становища на Община „Родопи““, каза още той.

Редно е, когато има недоволство от местното население, от администрацията да ни потърсят, за да намерим изход от ситуацията. Поне за да разберем какво поражда притеснението им, защото аз лично не виждам какво може да ги притеснява. Тази местност е доста далеч от вилната зона и жилищните райони на Храбрино. По никакъв начин нашата инвестиция няма да им попречи – нито като шум, нито като замърсяване“, заяви още Насер.

„Еолит“ ООД изрази готовност да извърши компенсаторно залесяване заради сечта на 60 дка гори, която ще се наложи в района на „Бунолото“: „Най-малкото по закон сме длъжни да го направим. А ние имаме желание, ако трябва и 100 дка да залесим, трябва само общината да ни каже къде е подходящо“.

В този смисъл д-р Насер намекна за възможността обществената нагласа да е продиктувана от нечий друг частен интерес: „Странното тук е, че хората се вдигат на бунт утре /бел.ред 18.06./. Ние не сме предприели още нищо там, няма една наша машина на това място. Още сме на ниво документи. Откъде изтича информация до местното население? Как се активира то? Аз разбирам да сме почнали да работим, а то ние още сме на хартия“.

На въпрос как ще постъпят, ако и този път процедурата им бъде прекратена, Насер отговори: „Ще търсим разговор с общината. Инвестицията ни е отнела много време. На два пъти се подготвяме, капарираме техника за работата ни, а после губим капарото. Да не кажа, че близо 100 000 лева вече сме заплатили за процедурата – такси, хонорари на специалисти, сондажи и проучвания“. И допълни: „Ако виждаме, че има наистина сериозно притеснение, бихме предприели стъпки да ги успокои. Ако ли не – може и да се откажем от тази инвестиция. Ние не правим нищо на всяка цена, нито парите, нито печалбите са ни крайна цел. Ако виждахме основание в това притеснение, щяхме да се откажем по-рано“.