В община Асеновград се проведе заседание на Общинската епизоотична комисия. Повод за дискусията е заповед от Българската агенция по безопасност на храните относно обявено огнище на туберколоза в животновъден обект, информира общината.

Същият се намира на територията на община Асеновград. Съгласно заповедта се забранява придвижването на говеда от и към заразения животновъден обект с включване на тези, предназначени за незабавно клане в месодобивно предприятие.

Животните, които са реагирали при интрадермалните изследвания, се изолират от останалите и се забранява извеждането им на паша до изпращането им за санитарно клане.

Млякото от заразения животновъден обект следва да се насочи за преработка, гарантираща обезвреждането на причинителя на туберколозата.

Разпоредено е също да се извърши механично почистване и дезинфекция на помещенията за отглеждане на животни, както и на инвентара в животновъдния обект.

От ОДБХ - Пловдив пък следва да изготвят оздравителен план за ликвидиране на заболяването.