Започва кандидатстването за прием в първа група на детските градини в Пловдив за учебната 2021/2022 г.  Първото основно класиране за родените през 2018 г. деца, които постъпват в първа възрастова група в детските градини през учебната 2021/2022 г., ще е на 13 май 2021 г. Свободните места за него ще бъдат публикувани в срок до 19 март 2021 г.  на сайта на системата за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини на територията на Община Пловдив. 

Крайният срок за подаване на заявленията по електронен път за новосформираните първи групи е 11.05.2021 г.  

Подаване на заявления на хартиен носител е с краен срок до  10.05.2021 г.).  

За отразяване на променените обстоятелства е необходимо да бъде създадено ново заявление, след анулиране на вече подаденото. Всички данни в подадените заявления следва да са актуални към крайния срок за подаването им за всяко от класиранията. Записаните деца за първа възрастова група следва да постъпят на 15.09.2021 г., с изключение на децата, навършващи 3-годишна възраст след 30.09.2021 г. Те могат да постъпят на 15.09.2021 г., при желание на родителите, или при навършване на 3 години, но не по-късно от 31.12.2021 г. 

Вече са ясни резултатите от третото през тази календарна година текущо класиране за прием на децата в детските градини и ясли. За всички класирани деца следва записване при директорите на детските градини и ясли в определения от Графика на дейностите срок – 30.03.2021 година. Следващото текущо класиране за настоящата учебна година е на 15.04.2021 г. Свободните места за него ще бъдат обявени в срок до 31.03.2021 г. включително. 

Родителите на децата, на които им предстои да постъпят в детските градини и ясли на Община Пловдив през календарната 2021 година, могат да се запознаят с публикувания на интернет страницата на Системата за прием График на дейностите: dz-priem.plovdiv.bg . В него са описани всички важни срокове за предвидените класирания.