Публикувани са резултатите от последното текущо за 2020/2021 учебна година класиране за прием в детските градини и текущо класиране за прием в детските ясли. 

За обявените 190 места в класирането участвали общо 884 деца. От тях 636 бяха за яслените групи, 202 за първа група, 35 за втора и само 11 деца за подготвителните групи. Класирани са 68 деца. Незаетите места са 122.Родителите могат да ги видят в своите профили в сайта на системата за прием – dz-priem.plovdiv.bg

Първото основно класиране (за родени през 2018 година) за прием в първа възрастова група за учебната 2021/2022 година е на 13 май 2021 г. Свободните места за първа група са обявени към 19 март, за другите групи ще се обявят в срок до 26 април 2021 г., включително.

Крайните срокове за подаване на заявления за участие са:

  • до 11.05.2021 г. за родителите, които сами въвеждат заявленията,
  • до 10.05.2021 г. за тези, които се затрудняват с подаването на заявленията по интернет и ще използват възможността директорите на детските градини да въведат данните.

Важно за родителите на родените през 2015, 2016 и 2017 години деца е да знаят, че с преминаване към класиранията за новата учебна 2021/2022 г. след 15.04.2021 г. техните деца преминават към нови (по-големи) възрастови групи и всички стари заявления, които са подадени за изтичащата учебна година, ще бъдат анулирани автоматично.

При желание за кандидатстване в следващите класирания, тези родители е необходимо да подадат нови заявления за участие. За яслените групи (за децата, родени през 2019 и 2020 година) няма учебни години и всичките класирания за тях са текущи. Техните, вече подадени заявления, няма да бъдат анулирани, а ще бъдат прехвърлени автоматично към следващото класиране, ако децата не са класирани.