Дирекция „Регионална служба по заетостта“ в Пловдив обяви свободните работни позиции в града и региона. Търсят се както хора с висше образование и опит в професии като инженер, лекар, мед. сестри, преподаватели, така и хора с по-нисък образователен ценз. Вижте свободните работни места тук:

 

БЮРО ПО ТРУДА - ПЛОВДИВ

ул. “Чернишевски” № 3 ет.1

Работни места за специалисти с висше образование

6    Агент, спорт

2    Инженер, електроник

1    Инженер-технолог, хранително-вкусова промишленост

1    Инженер-технолог, шивашко производство

5    Лекар, спешна медицина

1    Логопед

1    Медицинска сестра

5    Медицинска сестра, спешна медицинска помощ

1    Оператор, център за обаждания

1    Педагогически съветник(педагогика- социална, друга, психология)

1    Помощник-директор, учебната дейност( Компютърно моделиране и ИТ)

1    Психолог

1    Психолог, училищен

2    Разработчик, софтуер

1    Ръководител, компютърен кабинет(С преподавателска заетост по Компютърно моделиране и ИТ)

3    Учител в целодневна група I-IV клас

1    Учител в целодневна група V-VII клас

1    Учител, гимназиален  (български език)

1    Учител, гимназиален (Бакалавър с квал. Учител по френски език)

1    Учител, гимназиален (изобразително изкуство)

1    Учител, гимназиален (изобразително изкуство)

2    Учител, гимназиален -Информатика и компютърни науки

1    Учител, гимназиален-Енергетика

1    Учител, начален  (I-IV клас)

1    Учител, практическо обучение(ИНЖЕНЕР ЕЛЕКТРОНИКА)

1    Учител, прогимназиален

1    Учител, прогимназиален  (География и икономика)

1    Учител, прогимназиален - Биологически науки

1    Учител, прогимназиален (география и икономика, технология и предприемачество)

1    Учител, прогимназиален (Математика и информатика)

1    Учител, прогимназиален (Учител по английски език)

1    Учител, прогимназиален (физика и английски език)

1    Учител, прогимназиален (ХООС и ЧП)

1    Учител, теоретично обучение- Информатика и компютърни науки

 

Работни места за  средно професионално, средно общо и основно  образование

2    Аргончик

3    Бояджия, промишлени изделия

1    Гладач

4    Готвач

10   Готвач, заведение за бързо хранене

4    Детегледачка

2    Експедитор, стоки и товари

2    Експерт, банка/финансова/платежна институция

1    Електротехник, поддръжка на сгради

5    Инспектор, качество на продукти (без храни и напитки)

7    Камериер/камериерка

1    Камериер/камериерка, хотел

1    Крояч, текстил

2    Машинен оператор, шиене

2    Машинист, локомотивен

1    Медицинска сестра за социални дейности

10   Метач

2    Мияч, съдове (ръчно)

10   Монтажник, велосипеди

3    Монтажник, изделия от метал

2    Монтажник, метални конструкции

3    Общ работник

5    Общ работник, промишлеността

1    Огняр

1    Оператор, център за обаждания

9    Охранител

3    Пазач, въоръжена охрана

4    Помощник-възпитател

2    Портиер

4    Продавач-консултант

2    Работник в ресторант

1    Работник в стопанство, смесени култури

6    Работник, консервна фабрика

2    Работник, поддръжка на сгради

1    Работник, подови облицовки и настилки

4    Работник, производство на вино

2    Работник, сезонен

6    Работник, спомагателни шивашки дейност

6    Работник, строителството

10   Салонен управител

2    Санитар

2    Сезонен работник, земеделието

5    Сервитьор

3    Склададжия

5    Служител, информация

10   Сметосъбирач

2    Снабдител, доставчик

4    Социален асистент

2    Социален работник, социално подпомагане

1    Специалист, продажби

1    Техник, водоснабдяване и канализация

2    Технически изпълнител

1    Технолог, облекло

1    Трудотерапевт

2    Управител, финансово-кредитна и паричнообменна дейност

5    Фелдшер

1    Фрезист

16   Чистач/ Хигиенист

13   Шивач

8    Шивач, мъжко/дамско облекло

1    Шофьор, лекотоварен автомобил

20   Шофьор, товарен автомобил (международни превози)

 

БЮРО ПО ТРУДА "МАРИЦА" – ПЛОВДИВ

ул."Брезовска" №34

Работни места за специалисти с висше  образование:

1 техник/технолог на мляко и млечни изделия

1 служител,рекламна агенция

1 учител в ЦОУД

2 учител по природни науки

2 учител по физика и астронавтика

1 технолог,безалкохолни напитки

1 учител по кулинарни техники и технологии

1 лаборант,безалкохолни напитки

1 учител по музика

1 учител по ИТ

1 учител по технологии и предприемачество

1 учител по английски език

1 учител по география и икономика

1 електротехник,промишлено предприятие

3 учител по изобразително изкуство

1 учител по техника и технологии

1 учител по БЕЛ

1 учител по математика и физика

1 техник, строителство и архитектура

1 учител химия и биология

1 техник, механик

1 зооинженер/зоотехник/

 

Работни места за средно  и основно образованиe:

1 машинен оператор,производство на пластмасови изделия

14 продавач-консултант

1 машинен оператор,месни продукти

4 монтажник,изделия от метал

12 работник,консервиране на плодове и зеленчуци

9 опаковач

1 общ работник

2 охранител

2 социален сътрудник

1 бермен

1 започик

2 личен асистент

2 работник,правене на колбаси

1 главен специалист

2 работник,животновъд

1 домакин, склад

1 отчетник

2 монтажник, електронни елементи

10 чистач/хигиенист

3 огняр

2 експедитор,стоки и товари

2 водач,мотокар

2 носач/товарач,стоки

1 камериер

4 монтажтик,подемни съоръжения

3 работник,строителството

1 монтажник, производство на слаботокови предпазители

 

БЮРО ПО ТРУДА "РОДОПИ" – ПЛОВДИВ

бул. Руски №15

Работни места за специалисти с висше образование

26 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

1 Образователен медиатор

1 Финансов контрольор

1 Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас

1 Търговски сътрудник

2 Главен експерт

1 Юрисконсулт

 

Работни места за специалисти със средно образование

2 Шофьор, лекотоварен автомобил

1 Завеждащ административна служба

3 Продавач-консултант

20 Монтажник,електрооборудване

20 Монтажник,механични машини

20 Заварчик

5 Общ работник

2 Готвач

2 Електромонтьор

1 Чистач,производствени помещения

2 Шлайфист

1 Работник, химическо чистене /ръчно/

1 Работник, сглобяване на детайли

1 Монтажник, електрооборудване

1 Полевъд

1 Охранител

1 Опаковач

2 Машинен оператор,изделия от бетон

1 Дърводелец,мебелист

1 Фрезист

1 Огняр

5 Машинен оператор,шиене на облекла

2 Монтажник,електронни елементи

3 Монтажник,изделия от метал

 

Работни места  за специалисти с основно и по-ниско образование

2 Бояджия, превозни средства

1 Чистач/Хигиенист

1 Монтажник

1 Общ работник, строителство на сгради

1 Сметосъбирач

1 Техник,механик

1 Контрольор,качество

4 Арматурист

2 Социален асистент

1 Монтажник

3 Машинен оператор,съединяване в химически и други сродни на тях процеси

1 Опаковач

БЮРО ПО ТРУДА – АСЕНОВГРАД

ул. “Изложение” №6

    Работни места за лица с висше образование:

    1 Учител по изобразително изкуство и технологии

    1 Учител по изобразително изкуство

    1 Учител по математика и /компютърно моделиране и информационни технологии

    1 Главен счетоводител

    1 Медицинска сестра

    1 Специалист, обработка на данни

    Работни места за лица със средно  и  основно образование:

    3 Продавач-консултант

        4 Машинен оператор, шиене

    2 Водач, мотокар

    7 Машинен оператор

  40 Оператор, преса за печатане

    1 Екструдерист

    2 Монтажник, изделия от метал

    4 Електромеханошлосер

   5 Обслужващ работник, промишлено производство

   2 Общ работник

   1 Гладач

   1 Специалист, технически контрол

   2 Работник, сортировач

   1 Работник, сладкарско производство

   1 Главен сервитьор

   5 Разливач, метал

   4 Пещар

   2 Болногледач

   1 Работник, поддръжка

   2 Работник, ферма за птици

   2 Стругар

   1 Санитар

   1 Механик, промишлено оборудване

   5 Чистач/хигиенист

   1 Машинен оператор, рязане на бетон

   5 Шивач, мъжко/дамско  облекло

   1 Домашен чистач

   1 Пакетировач

   1 Работник, обслужващ спомагателни съоръжения

   3 Машинен оператор, опаковане

   1 Медицинска сестра за социални  дейности

   1 Готвач

 

БЮРО ПО ТРУДА - КАРЛОВО

ул. “Меден дол” №10

Работни места за специалисти с висше образованиe

2 учител, детска градина

1 учител по биология и география

1 учител-лектор по изобразително изкуство  198 часа

1 преподавател по английски език

1 медицинска сестра

1 учител-лектор ИТ 144 часа

1 учител-лектор физика и астрономия 270 часа

1 учител по френски език

1 технически ръководител, строителство

1 учител по математика и инфоматика

1 учител в ГЦОУД 5-7 клас – история

1 учител в ГЦОУД 5-7 клас – математика и информатика

1 учител БЕЛ

3 ръководител, звено

1 социален работник

1 учител по история и география

2 медицинска сестра

Работни места за специалисти с полувисше и ср.спец.образование

Работни места за лица със средно проф. , средно общо и основно образование

1 сметосъбирач

3 работник, рециклиране на отпадъци

1 готвач

3 заварчик

2 машинен оператор, металорежещи машини

2 аргончик

2 шлосер

2 продавач-консултант /приемане на заявки по телефон/

10 оператор, производство на автомобилни компоненти

4 кондуктор

1 офис-мениджър

3 общ работник

1 продавач-консултант

1 касиер, той и обслужващ бензиностанция

1 възпитател

3 общ работник

2 продавач-консултант

1 продавач-консултант

3 охранител

3 шивач

1 стругар

1 фрезист

2 работник-копач, гробове

1 шофьор специален тежкотоварен автомобил

3 обслужващ работник, промишлено производство

5 пакетировач

1 социален асистент

1 обслужващ магазин

2 продавач-консултант

1 автомонтьор

1 помощник, кухня

2 докер

2 общ работник

1 помощник , възпитател

4 електромонтьор

2 машинен оператор, металорежещи машини

1 гладач

1 касиер

1 готвач

1 обслужващ магазин

1 обслужващ магазин – 4 часа

1 мениджър екип

1 консултант, продажби

2 продавач- консултант

1 камериер

1 помощник на учителя

1 помощник готвач

1 шофьор , лекотоварен автомобил- чл. 36, ал. 1

1 помощник готвач

50 общ рабтник – на три смени

2 общ работник, строителство на сгради

БЮРО ПО ТРУДА - ПЪРВОМАЙ

ул." Орфей " №14

Работни места за лица с висше образование:

1 асистент, човешки ресурси по чл.38 от ЗХУ

1 медицинска сестра

2 Учител по математика, информатика и ИТ

1 Учител по руски език

1 Учител по технологии и предприемачество и практично обучение

2 Учител по английски език

1 Учител, теоретично обучение

1 Заместник директор, учебна дейност

1 машинен инженер

1 учител/ лектор по физика и астрономия- 54ч/г

1 учител/ лектор по музика-140ч/г

1 учител/ лектор по биология, химия и ЧП-203ч/г

1 учител/ лектор по технологии и предприемачество-102ч/г

1 учител/ лектор по география и икономика-140ч/г

1 учител по английски език-4 ч/седмично

1 учител по компютърно моделиране- 153 ч/г

1 учител по ЧП-85 ч/г

1 учител по изобразително изкуство-122 ч/г

1 учител по технологии и предприемачество- 87 ч/г

1 учител по химия и ООС-54 ч/г

1 учител по биология-72 ч/г

1 учител по музика-122 ч/г

 

Работни места за лица със средно професионално,средно общо и основно образование:

1 формовчик- ръчна формовка

1 газорезчик

2 електромонтьор

1 продавач- консултант

2 разтоварач, вагони

10 машинен оператор,шиене

1 майстор, производство на тестени изделия

1 механик, промишлено оборудване

1 крупие

1 домакин в ДГ- 4ч.

1 фрезист

2 електротехник, промишлено предприятие

2 механик, промишлено оборудване

8 оператор, производство на автомобилни компоненти

1 контрольор-качество

1 кранист

1 електротехник, поддръжка на сгради

5 работник,производство на млечни продукти

1 производител, млечни продукти/ майстор сиренар/

1 работник, животновъд

2 експедитор, стоки и товари

1 шофьор автобус

10 монтажник, кабели

1 шлайфист

ОБЩИНА САДОВО

Работни места за лица с висше образование:

1 експерт, маркетинг по чл.38 от ЗХУ

Работни места за лица със средно професионално,средно общо и основно образование:

1 чистач, производствени помещения по чл.38 от ЗХУ

1 обслужващ работник, промишлено производство по чл.38 от ЗХУ

3 екструдерист

1 печатар

2 общ работник

20 работник, кланица

1 шофьор, лекотоварен автомобил

2 продавач консултант

1 работник, кухня

1 крупие