Бензиностанцията в Калековец, която бе ударена при съвместна акция на НАП, МВР и ДАМТН вчера, и друг път е попадала в полезрението на различни институции. Оказва се, че това съвсем не е първата санкция за фирмата, която стопанисва обекта. Миналата година тя бе ударена с 50 000 лв. Собствениците обаче успяли да отърват санкцията, след като казусът стигнал до съда.

Нарушението, за което е била санкционирана фирмата „Фул Гардън”ЕООД, е било извършено преди 2 години. По време на проверка през юни 2018 година от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор установили, че дизеловото гориво, предлагано в обекта, е със съдържание на метилови естери и мастни киселини под минималното, определено в закона. За установеното нарушение бил съставен акт, а впоследствие – и наказателно постановление. Размерът на глобата бил 50 000 лв.

Фирмата обаче обжалвала санкцията в Пловдивския районен съд. От разпита на служителя на ДАМТН станало ясно, че всъщност на дружеството били връчени два екземпляра от акта. Причината била, че бил изгубен екземплярът, предназначен за агенцията. Поради това те издали нов акт, който опитали да връчат на 14 август 2019 година. От фирмата обаче отказали да подпишат новия акт, въз основа на който било издадено наказателното постановление. В приложеното копие било изписано, че нарушителят „отказва да преподпише” акта.

Според законовите разпоредби обаче наказателното постановление следва да бъде издадено не по-късно от шест месеца след съставянето на акта. Първоинстанционният съд обаче приел, че срокът не е спазен.

Магистратите установили, че актът е съставен на 10 август 2018 година, а е бил връчен на 28 февруари 2019 година. Впоследствие обаче бил загубен от куриера. В крайна сметка, Районният съд отменил санкцията.

От ДАМТН обаче обжалвали решението пред Административен съд – Пловдив. От агенцията поискали магистратите да отменят решението като незаконосъобразно и да потвърдят наказателното постановление. В съда се явил и прокурор от Окръжна прокуратура, който изразил становище, че жалбата е неоснователна, а решението на магистратите следва да бъде потвърдено. Според административния съд, дори и наказващият орган да е бил лишен от копие на акта, връчването му на практика е било осъществено-.

„ В процесния казус е установено, че актът е съставен на 10.08.2018г., а наказателното постановление е издадено на 09.09.2019г.”, е записано в мотивите на съда. Това означава, че санкцията е била определена повече от година след връчването на акта.

В крайна сметка, съдът потвърдил решението на първата инстанция. Наказателното постановление е отменено, а ДАМТН ще трябва да заплати разноските по делото в размер 2 030 лв. Решението е окончателно.

Припомняме, че в момента от два дни насам в обекта тече проверка, заради открити множество нарушения. Установено е, че не са издавани касови бонове, а електронната система с фискална памет е била манипулирана. Това не позволява отчитането на продаваните горива. На всички налични колонки в обекта е установено наличието на допълнителен модул, който възпрепятства изпращането на данни към касовия апарат за извършените продажби на горива. В хода на проверката са установени и допълнителни съдове за газ пропан-бутан и за течни горива, които не са включени към състава на ЕСПФ, по този начин НАП не получава информация за движението на горива в съответните съдове.

Акцията в Калековец започнала заради неиздаване на касови боновеВ бензиностанцията са открити множество нарушения