Леко повишение на наетите на трудовия пазар беляза последните месеци, след като редица затворени бизнеси най-накрая получиха заветния разрешителен режим за подновяване на дейността. Оставащите без препитание обаче не намаляват. Това показват данните на Агенция по заетостта, базирани на новопостъпващите в Бюрата по труда и съответно отписаните при намиране на работно място. 

Област Пловдив почти се изравнява със София по брой нови безработни. От 1 март до 25 април новорегистрираните в Бюрата по труда в Пловдив и областта са 3521 души, докато наетите са 3223 души. Така "балансът" на работната сила излиза отрицателен, т.е. 298 души повече са останали без работа, отколкото са постъпилите на нов пост. В столицата, както вече подчертахме новите безработни са 3873, а наетите доста повече - 4465 души, което формира разлика в полза на наетите - 592 души. 

На трето място по най-много постъпили в Бюрата по труда държи област Благоевград с 3190 безработни при 2889 новонаети. 

През Бюрата по труда обаче не минават всички. Регистрират се основно хора, които имат право да взимат различни държавни помощи за безработица. Според официалните данни на НСИ и Евростат безработицата у нас е скочила с около 1% на годишна база през 2020

Все още няма официални данни за работната сила през първите 4 месеца на 2021. Последните данни за края на 2020 показват, че в област Пловдив коефициентът на икономическа активност (15 - 64 навършени години) намалява с 1,2 процентни пункта. Общият брой на заетите лица достига 305.5 хил., или 53.9% от населението на 15 и повече навършени години. Коефициентът на заетост за населението на 15 - 64 навършени години е 68.7% (72.7% за мъжете и 64.8% за жените), или с 1.6 процентни пункта по-нисък в сравнение с 2019 година. Безработните лица са 9.2 хиляди, като така коефициентът на безработица нараства с 0.5 процентни пункта в сравнение с 2019 г. и достига 2.9%.

Заплатите в региона остават сравнително по-ниски, като Пловдив се нарежда на 6-то място в последните класации. Средното брутно възнаграждение е 1247 лв

Най-високи остават предлаганите заплати в транспортния и ИТ сектора. За шофьори на тирове възнагражденията са около 5000 лева, за софтуерни разработчици варират между 2000-4000 лева. Ясно обаче личи една много негативна тенденция. Огромна част от обявените работни места са в кол центрове с всевъзможни езици, а заплатите са средно между 1200-1800 лева. За българи без езици вариантите не са много - туристическия бранш /сервитьори, камериерки, хигиенисти/ или общи работници в промишлеността. Заплатите в общия случай са много ниски.