Необходимо е изграждането на повече кризисни центрове в Пловдив, които да покрият нуждите на жертвите на домашно насилие. В момента на територията на града действа един кризисен център за пълнолетни и два за непълнолетни лица, като общият им капацитет е 30 души. Това бе обявено по време на междуведомствена среща в Община Пловдив, на която присъстваха различни институции, отговорни за защитата на пострадали от насилие в условие на домашна среда.

Бяха обсъдени методи за действие и проблеми, които се срещат при защитата на лица, пострадали от насилие, както и осигуряването на защита на жертви, живеещи под прага на бедността.

Наскоро е бил регистриран случай, в който дама от ромски произход с три деца била изнасилена от своя съпруг. „Тя подаде искане до адвокатска колегия за помощ, веднага бе задвижена молба за защита и бе издадена заповед. Но същата вечер роднините на насилника се бяха събрали и едва ли не съборили къщата, където живеят. Оказа се, че дамата трябва да бъде настанена някъде. Тогава осъзнахме, че Кризисният център е препълнен. Това е град с 300 000 души население, а като включил и областта стават още повече. Трябва да се мисли за изграждане на повече кризисни центрове, а когато те се запълнят, да има механизъм за пренасочване на пострадалите към други места, където да бъдат приети“, заяви адв. Георги Баев – председател на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия в Пловдив.

При необходимост в такъв момент се търси съдействие от центрове в съседни областни градове, допълниха от ОД на МВР.

От началото на годината са издадени 177 заповеди за защита на територията на Пловдив. От тях 122 са за незабавна, а 49 за постоянна защита. В 90% от случаите жертвите на насилие са жени, но се наблюдава увеличение на броя мъже, които алармират до органите на реда, че са насилвани.

С близо 10 на 100 са се увеличили заповедите за защита в Пловдив, като за 2023 година има получени 410, като през 2022г. са били 377.

Предстои изграждането на база данни на МВР, в която ще се обобщава информация за жертвите на насилие на територията на цялата страна, обявиха от полицията.

От 160 досъдебни производства за домашно насилие през тази година, в съда са внесени 51. Тези данни изнесе районният прокурор на Пловдив Петър Петров. През настоящата година вече има образувани 104 решени досъдебни производства, като се запазва тенденцията, в която една трета от тези дела висят. Често се случва пострадалите от домашно насилие да се откажат да свидетелстват на по-късен етап. Трябва да се работи в насока жертвите да не се притесняват да свидетелстват, алармираха от обвинението. 

Председателят на Национално бюро по правна помощ Наталия Илиева коментира, че от миналата година, когато е бил подписан меморандумът за сътрудничество между институциите и Адвокатска колегия, се е забелязало увеличение с около 20 пъти на подадените молби за защита от жертви на домашно насилие. Тя апелира представители на медицинските заведения и кризисните центрове да се присъединят към меморандума, за да може потребителите да получат достъп до правосъдие в кратки срокове.

Много е важно да се съдейства при първоначалната връзка на жертвата с институциите. Когато имаме сигнал за насилие, трябва да се отзовават не само полиция и лечебно заведение. На него трябва да се обърне внимание, че то има право на защита и може да я получи. Трябва да се обръща внимание, че има Кризисен център, където адвокат може да му окаже безплатна първа консултация“, допълни адв. Георги Баев.

Необходимостта от увеличаване на кризисните центрове нараства, за огромно съжаление. Видимо недостатъчен е капацитета, но надявам се тази среща да предизвика и аналитична дейност, за да вземем предвид потребността и да започнем да работим по разработване на нови социални услуги, за да поемем потребността“, заяви Жени Петкова, зам.-кмет на община Пловдив с ресор социална политика.

Зад необходимостта от последователна политика за борба и превенция срещу домашното насилие застана и кметът на Пловдив Костадин Димитров. „Всяка една институция тук работи активно тази болезнена за обществото ни тема да бъде решена. Община Пловдив има развити социални услуги за помагане на хората, пострадали от домашно насилие. Убеден съм,че ще имаме резултати само с общи методи и действия“, заяви по време на срещата кметът.