От началото на третата вълна, която според данни на Здравното министерство датира от 14.08.2021 г., в България до края на септември са починали 19 794 души. От тях 1879 са починалите в област Пловдив.

Спрямо осреднените данни от 2015-2019 година ясно се вижда покачване на смъртните случаи – за същия период от средата на август до края на септември за те са 14 695 за страната и 1354 за Пловдив област. Съответно увеличение спрямо средната смъртност за България е 5099 починали и 525 за Пловдив и областта. 

На първо четене това е сериозно увеличение с около 40%. От друга страна обаче данните ясно показват, че поне за този период смъртността е далеч по-ниска от предходните вълни. Това ясно се вижда на графика, сравняваща смъртността по седмици за предходните 5 години.

Последната седмица на септември коефициента на седмична смъртност е 20,9‰, докато най-високият отчитан при нас е през края на 2020 година, когато е достигнал 35,6‰. Този индикатор се изчислява в промили /1‰ = 1 на 1000/ като отношение на броя на лицата умрели през съответната седмица към средногодишното население умножен по 365 и разделен на 7.

Тепърва при наличието на данни за месец октомври обаче ще стане ясно дали се запазва същата тенденция – за по-малко смъртни случаи, по-бавно покачване и задържане на стойностите, каквито се виждат за първите 7 седмици от новата вълна.

Междувременно към старта на третата вълна в средата на август официално жертвите на ковид-19 у нас са 18 332, докато 7 седмици по-късно в края на септември те са 20 882. С други думи официалната статистика сочи, че 2550 са жертвите на пандемията за този период, докато средно смъртните случаи са се увеличи 5099 или цели два пъти повече. 

Вероятно голяма част от тази разлика идва от скритата смъртност покрай вируса – на хора, които не са регистрирани като болни или на хора, които са дали отрицателен тест, въпреки симптоматика на ковид-19. Възможно е да има и други причини за увеличените стойности като последствия от вируса, за които лекари предупреждават.

Иначе в Пловдив област от началото на годината до 1 октомври са починали 9338 души при средно 7344 смъртни случаи средно за същия период през 2015-2019 и 7126 смъртни случаи през 2020. С други думи са починали около 2000 души повече. По този параграф също се бележи сериозен ръст, но засега той се дължи много повече на вълната през пролетта. 

За България данните са аналогични - за първите 9 месеца на 2021 година са починали 101 106 души, докато те са средно 80 993 за същия период през 2015-2019 и 79 640 през 2020 година. Това сочи увеличение от над 20 000 смъртни случая.

Така се оказва, че повишената смъртност за първите 9 месеца на 2021 година е равна на броя на всички, отчетени като жертви на коронавируса, от началото на пандемията въобще /13.03.2020 година/.