Очакваната средна продължителност на предстоящия живот на пловдивчани е 74 години и 4 месеца. Жените в тази област се очаква да живеят с около 7 години повече – до 78.1 г., докато мъжете до 70.9г..

Това е една от най-високите стойности за страната, като се очаква единствено населението на София и Кърджали да преживее една година повече. Това показват прогнозни изчисления на Националния статистически институт, който мери средната продължителност на предстоящия живот на новородените при хипотеза за неизменност в интензивността на наблюдаваната през периода 2021-2023г. повъзрастова смъртност.

Очакваната продължителност на живота е най-ниска в Северозапада – в частност Видин (70.3) и Враца (70.9). В повечето области тя е 72 години, като отново жените живеят по-дълго от мъжете. Най-голяма разлика между двата пола се отчита във Врачанско (8.5 години), а най-малка - в Шуменско (6.3 години).

Отчита се ръст в продължителността на живота на българите. Общо за населението на страната, изчислена през тези две години, е 73.5 години, като спрямо предходния период (2020 - 2022 г.) се увеличава с 1.6 години.

Различната смъртност при мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определя и различната средна продължителност на живота.

Както е област Пловдив, средната продължителност на живота при мъжете с около 7,4 години по-малко – съответно 69.9 години, срещу - 77.3 години.

За десет години се наблюдава намаление на средната продължителност при мъжете с 1.1 години, а при жените с 0.7 години.

Населението в градовете ще живее по-дълго, отчитат от НСИ. Средната продължителност там е с 3.1 години по-висока (74.4 години) отколкото на хората в селата (71.3 години). И тук обаче се отчита спад спрямо 2013 г., като за живеещите в градовете дълготрайността на живота намалява с 0.9 години, а за в селата - с 1.3 години.

Очакваната продължителност на живота за навършилите 65 години е 15.2 години, като за мъжете и жените тя е съответно 13.0 и 17.1 години. В сравнение с 2013 г. през 2023 г. очакваната продължителност на живота на лицата, навършили 65 години, намалява с 0.6 години.