Кметът на община „Родопи” Павел Михайлов поздрави мюсюлманската общност по случай свещения празник Курбан Байрам.

Поздравявам най-сърдечно мюсюлманите с настъпването на големия празник Курбан Байрам! Според традициите на исляма този празник е свързан с милосърдието, смирението и прошката – добродетели, които са важни и градивни за обществото ни.

Радвам се, че етническите общности в нашата община винаги сме се уважавали взаимно, живеем заедно от векове в дух на разбирателство и толерантност.

Най-сърдечно Ви желая здраве, успех и благоденствие! Нека благословените дни на Байрам да донесат мир и спокойствие, а взаимното ни разбирателство да продължи дълги години, за да работим заедно за по-доброто бъдеще и общото благо на община „Родопи”.