Привършват строителните дейности по последните етапи от реконструкцията на централния площад в общинския център в Куклен. Прилежащият терен около читалището “Никола Вапцаров – 1909” и площада e обновен изцяло, съобщават от градската администрация. Освен настилката, стъпалата са подменени с изцяло готови решения от монолитни елементи на немска продуктова гама.

За красивия рисунък са използвани арт настилки от сегментен паваж. Един от основните акценти в новия проект е осигуряването на безпроблемен достъп за хора със затруднения в придвижването и майки с колички, като различните нива на парковите пространства се свързват предимно с алеи, замествайки съществуващите стълби.

Целта на проекта е подобряване на градския дизайн и създаване на автентични градски пространства. Епидемичната обстановка по никакъв начин не възпрепятства изпълнението на планираните инфраструктурни проекти. Алеите, площада, осветлението и поливната система са финансирани изцяло със средства от програмата за сътрудничество на общината с КЦМ. Общината със собствени средства финансира сондажа и новото озеленяването. Залесителните мероприятия се изпълняват по нарочно изготвен ландшафтен проект, включващ разнообразна растителност - иглолистни и широколистни дървета, пъстра палитра от храсти.

Проблемите, свързани с извънредната обстановка, засягат най-вече мероприятията от културния календар на община Куклен, което пък позволява пренасочването на средствата определени за тях към инфраструктурната карта на общината.Плануваните и текущи проекти и ремонти не са спирали и продължават да се изпълняват.