Над 1065 души са останали без работа в Пловдивско само през първата седмица на 2021 година. Данните са от Агенцията по заетостта и съответно представят само т.н. "официална статистика". Това означава, че са броени само хората, които са отишли на бюрото по труда. Сред тях за изключени много категории - такива, които вече нямат право на помощи и съответно не желаят да ползват държавната борса, онези, които не търсят работа веднага, онези, които са работили на черно и други групи. 

Скокът идва веднага след празниците, когато обикновено се взимат отпуски и на практика хората не могат да бъдат уволнени. По-високи стойности на безработицата в област Пловдив са регистрирани само в началото на пандемията в края на март и през април, както и през една седмица в края на ноември. Средно нивото за последния месец се движеше около 400 безработни на месец. Същевременно остава много нисък броя на хората, постъпили на работа - едва 240 за първата седмица на годината. 

На национално ниво също има голям скок на безработицата, като за първите дни на 2021 са регистрирани нови 15 731 души, които са загубили работата си. Едва 3346 са наетите от бюрата по труда.