Как съдия изпълнител обявява публичен търг и продава единствения притежаван от теб имот - без твое знание? Възможно ли е повече от две години да се готви сделка зад гърба ти? Защо първоначалната цена на търга се оказва значително по-ниска от пазарната оценка? И как повече от година след продажба никой не те е потърсил, за да изплати остатъка ти?

Тези въпроси задава Васил Недев от Браниполе, чийто единствен имот е малка къща, изградена в парцел от 660кв.м.. Поземленият имот се намира на ул. „Родопи“ 13, а в дворното пространство е издигната нова жилищна постройка – собственост на негов съсед.

Недев е длъжник по изпълнително дело от 2020г., когато е имал неизплатено публично задължение към друг гражданин в размер на близо 35 000лв. ведно с лихвите.

Мъжът сигнализира пред TrafficNews, че е станал жертва на схема, подготвена щателно от ЧСИ Петко Илиев с район на действие Окръжен съд – Пловдив. Той твърди, че съдия изпълнителят без правно основание е пуснал за публична продан на по-ниска цена къщата му и прилежащия към нея поземлен имот. В резултат на успешна сделка му отнел единственото недвижимо имущество, казва Недев.

По случая е пратен сигнал до Главния прокурор, Министъра на правосъдието, Камарата на частните съдебни изпълнители в България, Инспектората на Висшия съдебен съвет и Омбудсмана.

Васил Недев настоява за щателна проверка по случая. Иска Окръжен съд, където е обжалвал постановлението за продажба на имота, да го обяви за незаконно и да го отмени. Освен това мъжът от Браниполе настоява при доказване на нередности да бъде наложено дисциплинарно наказание за Петко Илиев, а на него да бъде присъдено обезщетение за причинените му имуществени и неимуществени вреди.

Предисторията

Васил Недев разказва, че през последното десетилетие не живее в имота, станал обект на публична продан. Това в случая се явява ключово.

През 2021г. част от парцела, в който се намира къщата му, бива закупен от младо семейство, което си построява къща. През 2022г. Недев и съседът му се договарят устно да му продаде останалата част от имота за близо 80 000 лв.. Твърди това да се случило на 17.02.2023г., в момент, в който дори не е подозирал, че същият този имот скоро ще бъде обявен на търг.

Видно от документи, няколко дни по-късно – на 22 февруари, ЧСИ Петко Илиев публикува в портала за публични обяви оферта за имота му. В нея е посочено, че едноетажна постройка, ведно с прилежащите дворни части, се продава при първоначална цена от 52 000лв.

Един от четиримата участници в наддаванията е именно съседът на Недев, който в крайна сметка печели при сума от 59 200лв..

От справка в документи разбирам, че независим оценител е идвал в имота през октомври 2022г. и е поставил цена от 65 000лв.. Защо няколко месеца по-късно ЧСИ Петко Илиев го обявява за 52 000лв.“, пита потърпевшият.

След осъществяване на продажбата съдия изпълнителят покрива дълга на Недев от 34 820 лв. към взискателя, начислява си такса от 3603 лв., изплаща на ”Кредит Инкасо Инвестмънтс БГ” ЕАД - 1425 лв. и на „Агенция за събиране на вземанията” – 1516 лв.. Остатъкът от сумата, възлизащ на близо 11 500лв., не е била изплатена на длъжника, както би следвало по закон, споделя Недев.

През цялото време не съм бил наясно със случващото се, защото всички уведомления за запориране на имота ми са били адресирани до въпросния имот. Аз не живея там от 10 години и това е станало ясно, след като не съм предявил никаква претенция за случващото се. Подозирам, че нарочно не са го направили, за да може да се случат нещата без да им се противопоставя. Разбрах за сделката на 6 февруари 2024г., когато вече нямам опцията да обжалвам. До този момент Петко Илиев не ме е потърсил, дори за да ми върне остатъка парите, останали след сделката“, разказва още Васил Недев. Допълва, че едва след подаване на сигнала до Камарата на ЧСИ в България съдия изпълнителят се е свързал с него, за да му бъдат преведени по сметка въпросните средства.

Той е категоричен, че публичната продажба на парцела и къщата му трябва да се обявят за нищожни, тъй като при тях са допуснати сериозни нарушения. „Една година съм в пълно заблуждение. Никога не съм крил, че имам дълг, дори не става дума за това. Искането ми е имотът да ми бъде възстановен, тъй като пропуските са налице“, категоричен е Недев.

ЧСИ Петко Илиев: Няма нарушения по процедурата, не ме притеснява нищо

„Нямаме нарушения, убеден съм и казвам това юридически аргументирано. Процедурата е спазена по закон в най-малките подробности“. Това коментира пред медията ни обвиненият в закононарушения съдия изпълнител Петко Илиев.

Господинът не беше открит на никой от възможните адреси – постоянен, настоящ. Търсили сме го и на други места, дори да не сме били задължени да го направим. След като не го открихме, както предвижда законът, му бе назначен особен представител. Той е имал защита по делото, назначена служебно. За всички последващи действия по изпълнения на имота е бил уведомяван особеният представител“, коментира още той. 

На запорираното имущество е правена оценка от вещо лице, а причината за по-ниската първоначална цена за залагания е разписана по закон процедура при наддавания – тя да бъде 80% от оценката на имота, казва Петко Илиев.

Всички задължения са били погасени, а кредиторът – удовлетворен. На въпрос по каква причина длъжникът не е било потърсен, за да му бъде изплатен остатъкът от средствата, ЧСИ отговори:

Лицето, когато се появи отскоро, за да подава жалби и сигнали, му бе поискана банкова сметка, на която да бъдат изплатена сумата, която му е дължима след погасяване. Преди това те няма как да бъдат изплатени нито на него, защото го няма, нито на особения представител. Въпреки че бе уведомен за това, той все още не е предоставил сметка“, допълни Илиев.

Той определи действията на длъжника Васил Недев като „странни“.

Съдия изпълнителят поясни, че кантората ще администрира жалбата му с искане сделката да бъде обявена за нищожна. „Съдът ще я разгледа и ако сметне, че е основателна - ще я уважи. Аз няма как като съдебен изпълнител да възстановявам собственост на едно или друго лице, да обявим сделка за невалидна и да я отменям. Това е от компетентността на Съда, ако той констатира, че са налице причини за това, ще бъде стартирана подобна процедура, разписана в ГПК“, коментира още Илиев.

Частният съдебен изпълнител допълни, че ще изложи своето становище и материалите по делото до контролните органи, за да извършат проверки по сигнала на Недев. „Не ме притеснява нищо. Аз съм длъжен да го направя и го правя. Подготвяме отговори към Камарата на ЧСИ в България и Министерството на правосъдието. Всеки компетентен ще може да се убеди какво и как сме направили и дали има нарушения на закона“, заключи съдия изпълнителят.

Камарата на ЧСИ в България: Прави се проверка по сигнала

Камарата на Частните съдебни изпълнители /КЧСИ/ е стартирала действия по постъпилата жалба от страна на Васил Недев.

Жалбата е в процедура по администриране по надлежния ред в Камарата. Извършва се проверка, която e започнала съвсем скоро и все още не е приключила“, заявиха от Камарата във връзка с наше запитване.

Казват още, че при констатиране на евентуални нарушения в процедурата по водене на изпълнителното производство от страна на частния съдебен изпълнител, ще бъде сезирана Дисциплинарната Комисия към КЧСИ.

Относно наличието на възможност публичната продан да бъде отменена, уточняваме, че основанията за това са посочени в чл. 435, ал. 3 от ГПК и е в правомощията единствено на Окръжен съд - Пловдив да констатира наличието на тези основания и да постанови решение в този смисъл“, пояснява КЧСИ.

Какво ще покажат проверките на компетентните органи и ще бъдат ли удовлетворени страните – очаквайте подробности!