Пловдивската инспекция по труда извърши серия проверки на работодатели, които не сключват договори със служителите си. Акцията се проведе днес на територията на цялата страна. Така стартира Седмицата на действието, която се провежда в рамките на Европейската кампания за деклариран труд. На територията на област Пловдив бяха проверени 13 работодатели. Установиха се 5 случая на работа без трудов договор.

"Следва да се има предвид, че като работят недекларирано, работниците и служителите губят и трудови, и осигурителни права. Те се лишават от обезщетения или получават такива в по-малък размер при оставане без работа, при болест, бременност и раждане, при пенсиониране", припомнят от трудавата инспекция.

Европейската кампания за деклариран труд се организира от Европейската комисия чрез Европейската платформа за справяне с недекларирания труд. Организацията у нас е възложена на Инспекцията по труда. Целта е бъдещи и настоящи работещи, както и работодатели, да бъдат информирани, основно чрез социалните мрежи, за правата, които им дава декларираният труд.

Инспекцията по труда организира и онлайн срещи с ученици, за да обясни правата им при започване на работа, както и какви ползи им носи декларираният труд. В информационната кампания сред учениците на територията на област Пловдив ще се  включат 2 училища. При желание експерти от дирекция „Инспекция по труда“ Пловдив са готови да информират учениците и на други училища.

В рамките на проект от инспектората са разработени въпросници за самоконтрол, които ще позволят на работодателите да се самооценят, доколко правилно прилагат трудовото законодателство и да отстранят несъответствията до извършването на проверка от контролните органи . Част от въпросниците са свързани и с прилагането на разпоредбите, които регулират възникването, осъществяването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения. Предстои стартирането на пилотно прилагане на новата форма на контрол.