Аграрният университет – Пловдив и CleanTech България организираха състезание на студенти от АУ (Challenge Labs) за решаване на казуси от агро-хранителния сектор в България.

Програмата Challenge Labs е разработена по Регионална иновационна схема – RIS. Информация за схемата тук.

Целта на Challenge Lab или Лаборатория за предизвикателства е намиране на смели, нови решения на големи, осезаеми проблеми, пред които е изправен агро-хранителният сектор.

Работейки със студенти, Challenge Lab използват методология за хакатон – обединяват разнообразни умове, за да се справят с реалните предизвикателства в агро-хранителната система, идентифицирани от индустрията и науката.

В отборите бяха включени студенти от І до ІV курс на всички специалности.  Сформирани бяха пет работни групи с пет различни идеи като отговор на проблемите  в сектора: Възможности за производство на породни и географски продукти в България;  По-голямо количество храна от по-малко площ;  Нитратите в храните – проблем за здравето на човека; Селските райони на България обедняват и се обезлюдяват. Потърсете решения за справяне с предизвикателството; Отглеждане на винено лозово насаждение с производството на вторични продукти.

Преподаватели от АУ участваха в състезанието като модератори и помощници на отборите. Екипите развиха и изработиха прототипи на своите идеи, които представиха пред жури в състав – преподаватели от АУ, УХТ и CleanTech България.

Всички екипи се представиха подобаващо и доказаха за пореден път, че студентите на АУ са знаещи, можещи и мотивирани да се справят с предизвикателствата в агросектора. Екипът Smart Team е победител в състезанието и получи парична награда в размер на 2 000 евро.

EIT Food Hub в България – Аграрният университет – Пловдив и Cleantech България, подкрепени от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ благодарят на всички участници в събитието.