Подписка, подкрепена от близо 150 души, живеещи в "Северен", внасят жители на района. С подписите си  те настояват да бъдат спрени строителните дейности по преместване на детска площадка в карето на ул. „Тича” и ул. „Брезовска”, тъй като са убедени, че на мястото на старата ще бъде изграден паркинг. В петък сутринта хората направиха и жива верига пред камионите, които влязоха в зоната. 

В четвъртък кварталът осъмнал с ограждения на бившата детска площадка и част от зелените площи, а живущите твърдят, че не са били предупредени, че ще се извършват каквито и да е дейности в района. Моментално те са поискали от район Северен обяснение какво предстои да бъде направено в зоната, тъй като не е имало табела на откитата строителна площадка. Получили са отговор, че настоящата детска площадка ще бъде преместена в непосредствена близост до един от жилищните блокове, тъй като на мястото ѝ по одобрени регулационни планове и влязъл в сила ПУП е отредено да бъде изграден паркинг.

"Категорично против сме цялата зелена площ и детската площадка да бъдат премахвани, за да се прави паркинг. Да, преди около година ние сами поискахме да бъдат подменени съоръженията в настоящата детска площадка, но тогава никой не ни предупреди, че тя ще бъде премествана. Едва сега разбираме, че е планирано тук да се прави паркинг, а местенето на площадката в момента означава, че това ще се случи в най-бързи срокове”, заяви пред TrafficNews домоуправителката на бл. 42 на ул. "Брезовска" Николета Петкова.

„В момента тук се извършват дейности единствено по изграждане на нова детска площадка, а не на паркинг. През 2020 г. е одобрен Подробен устройствен план, от който е видно, че зоната, върху която в момента се намира старта детска площадка, е отредена за паркинг. Затова при подмяната ѝ ние сме длъжни да я преместим в зоната, предвидена за съответните съоръжения. ПУП-ът на зоната е влязъл в сила и живущите не са го обжалвали. Към момента няма да се пристъпва към строителство на паркинг”, подчерта експертът по строителен контрол Нела Молова.

"Хората са подведени от един гражданин, който не иска детска площадка под блока си. Проблемът на гражданина е, че децата щели да му шумят, като миел прозорците щяла да пада вода върху децата, мазилката се откъртвала и т.н.  Той заблуждава хората, че започва изграждане на паркинг, ще се отрежат дърветата и ще се развали градинката, което не е вярно. Заблуждава ги, че се прави детска площадка там, за да се направи после паркинг. Паркинг няма да има, ще има парк със зелени площи и дръвчета, алеи и пейки. Няма да променяме нищо в зоната, освен да изградим нова детска площадка", твърди районният кмет на "Северен" Стоян Алексиев. 
Днес от район "Северен" организират среща с жителите на района.